Community Service Learning (CSL)

Wil je als lesgever dat je studenten een zinvolle praktijkervaring opdoen? Wil je de maatschappelijke impact van je vak vergroten? Community Service Learning (CSL) kan een meerwaarde zijn.

CSL is een krachtige werkvorm om maatschappelijke impact te creëren via een praktijkervaring in de non-profit. In een CSL-vak of -project gaan studenten theoretische inzichten toepassen tijdens een concreet maatschappelijk engagement. Dat kan zowel buiten als binnen de universiteitsmuren. De service of dienstverlening biedt een antwoord op reële noden binnen de samenleving en maakt integraal deel uit van het opleidingsonderdeel. Kritische reflectie is, naast theorie en praktijk, een derde essentieel onderdeel van CSL. Zo komen we tot een zinvolle integratie van theorie en praktijk. Studenten leren bijvoorbeeld nadenken over hun maatschappelijke bijdrage, hun eigen leerproces, hun toekomstige rol als professional in de samenleving, enzovoort.

Goede praktijkvoorbeelden

CSL aan de UGent

CSL in Vlaamse Universiteiten

CSL in buitenlandse universiteiten

Meld goede praktijkvoorbeelden!

Kennismaking

Naar CSL in 5 stappen

Praktische hulpmiddelen en beleid

Praktische hulpmiddelen

Contact

Leen Van Gijsel

09 331 00 55