Voorstellen 2017

5-delige documentaire: "Project voor het visualiseren van en interactief communiceren over de basiskenmerken van de Belgische rechtsstaat."

Doel

In dit project wordt een vijfdelige documentaire gemaakt over de inleiding op de Belgische staatsstructuur. De 5-delige documentaire wil op een levendige manier de studenten beter en sneller voeling geven met de materie. Finaal is de verwachting dat de studenten met de aanvulling van die documentaires de thema's die behandeld worden in de hoorcolleges van het 1ste semester, gemakkelijker kunnen verwerken. De documentaires worden op interactieve manier geïntegreerd in de lessen, maar kunnen ook zelfstandig worden bekeken op Minerva.

Contact

prof. dr. Johan Vande Lanotte

Naar een gedegen instroombeleid: een duidelijke keuze rond de beroepsmogelijkheden

Doel

Veel (potentiële) studenten hebben geen duidelijk of een zeer beperkt beeld wat de beroepsmogelijkheden zijn van een jurist en/of criminoloog. Met de video's van gestructureerde interviews met actoren uit het werkveld wordt een extra instrument ontwikkeld die op vele momenten (Sid-ins, infodagen, try-outs etc....) en op vele plaatsten (o.a. op de website) kan worden ingezet. Primair richt het project zich op de informering/sensibilisering van de potentiële instroom, secundair om de ingeschreven studenten te ondersteunen in hun verdere beeldvorming van de beroepsmogelijkheden.

Contact

prof. dr. Yves Jorens
prof. dr. Lieven Pauwels
prof. dr. Reinhard Steennot

Legal clinic voor student-ondernemers en startups

Doel

De uitbouw van een legal clinic voor student-ondernemers en startups kan een belangrijke bijdrage leveren tot de verdere diversificatie van de aan de rechtenfaculteit aangeboden onderwijsvormen. Het betreft toegepast onderwijs waarbij een breed pallet aan professionele vaardigheden wordt bijgebracht en ingeoefend. De specifieke doelgroep van de clinic langs de vraagzijde (student-ondernemers en startups) onderscheidt het project van de reeds binnen de faculteit bestaande legal clinic mensenrechten en migratierecht, zij het dat uiteraard kan worden gesteund op de belangrijke expertise die in dat kader reeds werd opgebouwd. In dit project zal er een elektronisch platform worden ontwikkeld in samenwerking met de studenten van 'Konnekt'.

Contact

prof. dr. Diederik Bruloot
prof. dr. Eva Lievens