Voorstellen 2017

Versterking van stakeholderbeleid en geïntegreerd opvolgings- en evaluatieplatform masterproeven

Doel

Dit project wil acties ondernemen rond het versterken van het stakeholderbeleid en benchmarking. Zo wil men o.a. de alumni betrekken bij de opleidingen en het organiseren van ‘career days’ voor afgestudeerden en nagaan welke benchmarkacties zoals voorgesteld op de Onderwijsraad al aanwezig zijn binnen de opleiding en waar nodig kunnen geüpdatet worden.  De tweede cluster ‘Geïntegreerd opvolgings- en evaluatieplatform masterproeven’ beoogt de technische realisatie van een digitale applicatie waardoor beoordelaars gebruik kunnen maken van een e-platform i.p.v. papier formulieren. Dit moet zowel het gebruiksgemak als de analysemogelijkheden verbeteren.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos