Voorstellen 2017

IRT als hefboom voor testkwaliteitsbewustzijn bij lesgevers

Doel

De item response theorie (IRT) laat toe om diepgaander psychometrische analyses uit te voeren en toetsitems te testen op hun (1) moeilijkheidsgraad, (2) voorspellende kracht, (3) discriminerend vermogen en informatieve waarde. Daarnaast is het ook mogelijk om ‘differential item functioning’ na te gaan. IRT wil de beperkingen van Curios opvangen en komen tot diepgaander psychometrische analyses om de kwaliteit van toetsing te verhogen. In dit verkennend project wil men de mogelijkheden van IRT inschatten en noden en mogelijkheden in faculteitsoverschrijdend in kaart brengen om te komen tot een onderbouwd projectvoorstel rond de implementatie van IRT voor 2018.

Contact

prof. dr. Ann Buysse

Vakoverschrijdend portfolio als toetssteen voor academische competenties

Doel

In dit project wil men de vakoverschrijdende afstemming van het gebruik van portfolio en feedback- en evaluatietools voor academische competenties onderzoeken aan de hand van verschillende proeftuinen in de participerende faculteiten (FPPW, FEB, en FBW). Op basis daarvan zullen aanbevelingen worden geformuleerd (1) voor de opleiding m.b.t. een werkbaar vakoverschrijdend (portfolio)instrument en (2) voor een ev. uitbreiding en/of technische herwerking van het e-portfolio (in Minerva). Tot slot wil men meewerken aan een uitbreiding van de huidige schrijfwijzer van het UCT naar bredere academische vaardigheden, gekoppeld aan feedback infosites.

Contact

prof. dr. Ann Buysse