Peer assessment

Studenten worden vaak in groepen onderverdeeld waarbij hen een groepsopdracht wordt gegeven. Om een correct zicht te krijgen op hoe deze onderlinge samenwerking verloopt en om het probleem van free-riding in deze groepen zoveel mogelijk tegen te gaan, werd de idee geopperd om een online peer assessment instrument in Minerva te implementeren.

Peer assessment kan als een individuele score gebruikt worden naast het groepscijfer. Deze individuele score peilt naar de bijdrage van de verschillende studenten op het leerprocesmatig gebied, en niet op het inhoudelijke gebied. Op die manier worden ‘meelifters’ bij groepswerk afgestraft.

Peer assessment is een voorbeeld van een evaluatiemethode die de aansluiting tussen onderwijsdoelen, instructie en evaluatie kan verbeteren. Zo moeten studenten een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van hun presteren (zelfevaluatie) maar ook van hun medestudenten (peerevaluatie). Dit kan als summatieve evaluatie ingezet worden, d.w.z. dat deze scores mee opgenomen kunnen worden in de eindevaluatie. Daarnaast kan peer assessment ook gebruikt worden als feedback. Wanneer peer assessment hier als een leerinstrument gebruikt wordt, maken studenten een sterkte-en zwakte analyse op van elkaars werk aan de hand van de vooropgestelde criteria. Dit kan gehanteerd worden als een vorm van formatieve evaluatie.

Meer weten

Wil je meer informatie over het project peer assessment? Neem dan contact op met Jan Velghe.