Onderwijstips 2.0

In 2008 werd door de afdeling Onderwijskwaliteitszorg een behoefteanalyse uitgevoerd waarbij vragen werden gesteld rond toekomstige initiatieven voor onderwijsprofessionalisering. Hierin werd het item ‘een elektronisch beschikbaar overzicht van didactische tips bij een verscheidenheid aan onderwijs- en evaluatiemethodes’ (gemiddelde score van 4,1/5; 79% is akkoord of volledig akkoord) het meeste geapprecieerd door de respondenten bij de bevraging van de deelnemers van de basisdocententraining.

Vanuit deze vaststelling werd onderwijstips.ugent.be ontwikkeld en in augustus 2013 gelanceerd. Onderwijstips is aan een structurele update toe. Daarom worden in 2018 in dit project vier doelstellingen vooropgesteld:

  1. De inhoud van onderwijstips beter vindbaar maken in zoekmachines
  2. De inhoud van onderwijstips beter doorzoekbaar maken door een verregaandere inhoudelijke structuur aan te brengen en afgestemd op de rol van het personeelslid
  3. Onderwijstips automatisch aanvullen met goede praktijkvoorbeelden geschreven door lesgevers en opleidingen via eenvoudige sjablonen na kwaliteitscheck en goedkeuring van de afdeling Onderwijskwaliteitszorg.
  4. De inhoud van icto.ugent.be afstemmen op onderwijstips.ugent.be

Website

http://onderwijstips.ugent.be/

Meer weten

Wil je meer informatie over het project onderwijstips? Neem dan contact op met Jan Velghe.