Voorstellen 2018

Serious game: De duurzame haven

Doel

De Onderwijscommissie Bouwkunde wil meer aan duurzaamheid in het curriculum inbrengen. Het voorstel is om dit te doen via een zogenaamd ‘serious game’. Een dergelijk bordspel, mits goed opgezet is heel geschikt om te laten zien welke dilemma’s een rol spelen. Doordat de spelers (de studenten) elk één partij spelen, zien ze ook wat de problemen van die partij zijn. Doelstelling is studenten zich te laten realiseren welke consequenties het heeft als een haven duurzaam moet zijn en hoe dat is te realiseren door ze te plaatsen in een spelomgeving waarin ze hier echt een bijdrage moeten leveren.

Contact

Usolv-IT implementatie van activerende peiltesten statistiek bij studenten industrieel ingenieur

Doel

In dit project wil men activerende peiltesten statistiek (bestaande uit vragen en oplossingen) ontwikkelen binnen de USolv-IT omgeving aansluitend bij het opleidingsonderdeel statistiek (E701039) bij de doelgroep van studenten tweede bachelor en schakelstudenten industriële wetenschappen. Studenten die hierop slecht scoren, zullen op tijd gealarmeerd worden en kunnen bijgestuurd worden via de lesgever of de medewerkers van de monitoraatscel van de faculteit.

Contact

prof. dr. Tanja Van Hecke

Design Thinking Essentials for Project Based Education

Doel

In dit project wil men de Design Thinking vaardigheden met betrekking tot prototyping en gebruikersfeedback overbrengen op de studenten aan de faculteit, en bij uitbreiding ook daarbuiten. Hiertoe worden twee trajecten opgestart. Ten eerste wordt er een selectie gemaakt van basis-bevragingstechnieken en tools voor het verzamelen van gebruikersfeedback. Er wordt verder ook geëxperimenteerd met verschillende formats om deze testen uit te voeren in samenwerking met de publiekswerking van De Krook. Ten tweede wordt er een selectie gemaakt van enkele basis prototyping technieken die de studenten in staat stellen om hun ideeën of concepten te visualiseren en te materialiseren. Er zal ook worden samengewerkt met Ghent Design Factory.

Contact