Voorstellen 2017

Aankoop van een volautomatisch camerasysteem voor het filmen van kreupelheidsonderzoeken bij het paard

Doel

Kwaliteitsvol videomateriaal over het onderzoek van kreupele paarden is essentieel om de theoretische lessen orthopedie grote huisdieren / paard te illustreren. Tevens is dergelijk videomateriaal heel waardevol om in kalmere periodes met minder patiënten toch degelijk klinisch onderricht te kunnen voorzien ten behoeve van de studenten 1° en 2° master. Om dit videomateriaal op te nemen wordt in dit project een volautomatisch camerasysteem aangekocht.

Contact

prof. dr. Frederik Pille

Kunsthond

Doel

Dit project betreft het ontwerp en fabricatie van een kunsthond om de studenten Diergeneeskunde verschillende handelingen (CT-scans en radiografieën) op een duurzame en diervriendelijke te laten inoefenen zonder het gebruik van patiënten of proefhonden. De projectaanvraag volgt op deze van 2016, waarbij toen enkel de achterhand werd ontwikkeld. De tweede fase omvat het ontwikkelen van een volledige kunsthond.

Contact

prof. dr. Bernadette Van Ryssen

Praktijksimulatie voor het evalueren van communicatieve vaardigheden

Doel

In dit project zullen vrijwilligers gerekruteerd en getraind worden als simulatie-klanten voor de studenten diergeneeskunde. Hiervoor zullen oefenscenario’s worden uitgewerkt. Communicatieve vaardigheden kunnen op deze manier geoefend en geëvalueerd worden in een gesimuleerd consult. Hierbij kan praktijksimulatie gebruikt worden tijdens het leerproces voor het inoefenen van communicatieve vaardigheden of als examenvorm aan het einde van het leerproces.

Contact

prof. dr. Annelies Decloedt

Ontwikkeling en evaluatie van een online leer-en toetsplatform voor het herkennen van afwijkingen die worden vastgesteld tijdens de post-mortem keuring in het slachthuis en uitsnijderij/ autopsies van voedselproducerende dieren

Doel

Dit onderwijsinnovatie project omvat de ontwikkeling van een online leer- en toetsplatform voor de herkenning van letsels tijdens de post mortem keuring na slachting of bij autopsie van voedselproducerende dieren. Er is een samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (Vakgroep onderwijskunde). Bijkomend wordt een zo groot mogelijke betrokkenheid van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bewerkstelligd. Het te ontwikkelen online leer- en toetsplatform zal gerealiseerd worden via Minerva en Curios. Het gebruik van dit geoptimaliseerde e-learning platform zal op onderwijskundig vlak geëvalueerd worden.

Contact

prof. dr. Sarah Gabriël