Projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

  • Ontwikkelen van een elektronisch platform voor de registratie, opvolging, ondersteuning en evaluatie van internationale en nationale curriculaire en niet-curriculaire stages.

Meer info over deze projecten 2018

Onderwijsinnovatieprojecten 2017

  • Aankoop van een volautomatisch camerasysteem voor het filmen van kreupelheidsonderzoeken bij het paard
  • Kunsthond
  • Praktijksimulatie voor het evalueren van communicatieve vaardigheden
  • Ontwikkeling en evaluatie van een online leer-en toetsplatform voor het herkennen van afwijkingen die worden vastgesteld tijdens de post-mortem keuring in het slachthuis en uitsnijderij/ autopsies van voedselproducerende dieren

Meer info over deze projecten 2017