Voorstellen 2018

Dodona: een intelligent tutoringsysteem voor programmeeropdrachten

Faculteiten

 1. Faculteit Wetenschappen (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 3. Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 4. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 5. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 6. Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 7. Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Doel

Het leerplatform Dodona (dodona.ugent.be) wil studenten op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren. In het licht van de huidige verschuiving naar modellen voor blended learning, zoekt Dodona naar het exploiteren van de sterktes en de complementariteit van onderwijs aangestuurd door lesgevers, door peers én door intelligente tutoringsystemen. Hiermee helpt Dodona om een leeromgeving te creëren met heel wat voordelen voor studenten op het vlak van actief leren, geïndividualiseerd leren, just-in-time feedback en flexibiliteit in tijd en ruimte. Met dit onderwijsinnovatieproject wil men Dodona verder uitbouwen als een intelligent tutoringsysteem, waarbij drie thema’s centraal staan: (1) longitudinaal toetsen, (2) educational data mining en learning analytics en (3) educatieve dienstverlening (lager, secundair en hoger onderwijs).

Contact

prof. dr. Peter Dawyndt

ELEMATH: Betrouwbare en efficiënte evaluatie van basiswiskundecompetenties

Faculteiten

 1. Faculteit Wetenschappen (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 3. Faculteit Economie en bedrijfskunde Faculteit
 4. Farmaceutische wetenschappen Faculteit
 5. Ingenieurswetenschappen en architectuur Faculteit
 6. Psychologie en pedagogische wetenschappen

Doel

Dit project wil de manier verbeteren waarop basiswiskundecompetenties worden geëvalueerd in wiskunde-examens. Men wil examenvormen vinden die even betrouwbaar zijn als de multiple choice-examens, maar beter aangepast aan het domein van de wiskunde (en statistiek). Tegelijk wil men de efficiëntie van de evaluatie verhogen, t.t.z., de tijd en inzet verminderen die nodig zijn om examens te corrigeren. Hiertoe wordt onderzocht hoe dezelfde competenties bevraagd kunnen worden met kleinere, meer atomaire opgaven i.p.v. de langere kettingvragen. Atomaire vragen hebben het voordeel dat het antwoord erop essentieel uniek is en in principe ook door een computer kunnen worden verbeterd. Dit moet leiden tot een geautomatiseerde toepassing voor zelfstudie (ingepast in een eerder ontwikkelde webtoepassing Alice). Dit project wil alles bundelen in een website met suggesties voor lesgevers, alsook (potentiële) lesgevers inspireren.

Contact

prof. dr. Kris Coolsaet

Internationalisering op eigen bodem: naar een structurele inbedding van Internationalisati-on@Home

Faculteiten

 1. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 3. Faculteit Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Doel

Met dit project wil men zicht krijgen op het landschap van reeds lopende ‘good practices’ binnen Internationalisati-on@Home (I@H). Er wordt gezocht naar succesverhalen, zowel binnen de deelnemende faculteiten als binnen initiatieven die lopen op nationaal en internationaal niveau. In een tweede fase, zal binnen de deelnemende faculteiten gestart worden met de implementatie van één of meerdere innovatieve werkvormen die binnen I@H kaderen. Deze ‘proeftuinen’ worden op kleinschalige wijze uitgetest en worden - indien succesvol - stapsgewijs verder uitgebouwd tot een op zichzelf staande, geïntegreerde set aan I@H initiatieven. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om enkele of meerdere van deze initiatieven definitief te verankeren in bepaalde opleidingsprogramma’s.

Contact

prof. dr. Geert Van Hove

Motiverend lesgeven in een universitaire context. Gewenst? Zeker! Haalbaar? Ja!Faculteiten

Faculteiten

 1. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (hoofdpromotor)
 2. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGE)
 3. Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Doel

Dit project bouwt verder op een reeds bestaand initiatief waaraan de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Economie en Bedrijfskunde in academiejaar 2017-2018 participeren. Inhoudelijk beroept dit project zich op de Zelf-Determinatie Theorie. De eerste doelstelling van dit project is om een meer omvattende reflectietool voor docenten te ontwikkelen omtrent hun motiverende lesstijl. Een tweede doelstelling omvat de ontwikkeling van een online leermodule die docenten toelaat om zich op eigen tempo en zelfstandig te gaan professionaliseren. De derde doelstelling bestaat uit het ontwikkelen en realiseren van een vormingsaanbod rond motiverend doceren met centraal het ontwikkelde docentenwiel.

Contact

prof. dr. Maarten Vansteenkiste