Voorstellen 2017

‘Integrate to innovate (i-to-i)’: innovatie door interprofessionele samenwerking

Doel

Dit project is een concrete uitwerking omtrent geïntegreerd toetsen, nl. een samenwerking tussen het vak Productinnovatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en het vak Marketingplanning binnen de Handelswetenschappen opleiding. Binnen de Masteropleidingen aan de FBW wordt gestreefd naar opdrachten of projecten met 1) een geïntegreerde aanpak, en toenemende complexiteit, 2) een multidisciplinair (en bij voorkeur interdisciplinair) karakter en 3) een eigenheid die het werkveld weerspiegelt. Dergelijke projecten of opdrachten bieden – naast de integratie van eerder verworven kennis en kunde – opportuniteiten om ‘soft skills’ aan te leren die essentieel zijn voor het functioneren op de arbeidsmarkt EN biedt bij uitstek mogelijkheden om het werkveld structureel te verankeren binnen de opleiding/opleidingsonderdelen. Uit de bevindingen van de instellingsreview bleek dat het werkveld vaak nog een vergeten stakeholder in ons academisch onderwijsproces is. Door hen te betrekken bij dergelijk projecten of opdrachten kunnen ze mee de transfer naar de arbeidsmarkt faciliteren en het eindniveau van de opleidingen mee helpen bewaken. Concreet wil het i-to-i (integrate to innovate) onderwijsinnovatieproject een gevalstudie uitwerken van dergelijk multidisciplinaire opdracht mits de opzet van interprofessionele samenwerking.

Contact

prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele

prof. dr. ir. Mia Eeckhout

prof. dr. Hendrik Slabbinck

Digitale lessen op afstand - afstandsleren

Doel

In dit project wil men een video-conferentieruimte op UGent Campus Kortrijk en Campus Schoonmeersen. Een dergelijke ruimte optimaliseert de samenwerking en de interactie met professoren en studenten op de campussen Kortrijk, Schoonmeersen en Coupure. De video-conferentieruimte heeft ook een meerwaarde naar internationalisering van het onderwijs.

Contact

prof. dr. Ann Dumoulin