Geschiedenis

Plechtige opening in 1817

De universiteit werd opgericht door koning Willem I van Oranje in 1816 en plechtig geopend op 9 oktober 1817. Het eerste professorenkorps telde 16 leden, 190 studenten schreven in voor de 4 faculteiten: Letteren, Rechten, Geneeskunde en Wetenschappen.

Herstel na 1830

Door de politieke scheiding met Nederland werden de faculteiten Letteren en Wetenschappen afgeschaft. Het zou 35 jaar duren vooraleer het bevolkingspeil van 1830 terug werd bereikt.

Vernieuwing vanaf 1876

Het onderzoekswerk doet zijn intrede. Onder het professorenkorps enkele eminente persoonlijkheden: de fysicus Plateau, de fysioloog en aliënist Guislain, de historicus Pirenne, enzovoort.

Eerste vrouw in 1882

In 1882 kwam Sidonie Verhelst als eerste vrouw aan de UGent studeren. De Brusselse Emma Leclercq, die al een kandidaatsdiploma in de natuurwetenschappen van de ULB op zak had, was de eerste vrouw die het einddiploma behaalde.

Nobelprijs voor Maurice Maeterlinck in 1911

Dichter, toneelauteur, essayist, vertaler en UGent-alumnus Maurice Maeterlinck ontving de Nobelprijs voor de Literatuur onder andere voor de impact van zijn toneeldebuut La Princesse Maleine.

Vernederlandsing in 1930

De vernederlandsing van de universiteit vond plaats in 1930, toen België zijn 100-jarig bestaan vierde. Het neerhalen van de taalbarrière vormde een belangrijke stap naar democratisering en wetenschappelijke ontplooiing.

Nobelprijs voor Corneel Heymans in 1938

Professor Corneel Heymans kreeg als enige Vlaming in 1938 de Nobelprijs voor zijn ontdekkingen op het gebied van de ademregulatie.

RUG wordt UGent in 1991

Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap hertekent het universitaire landschap: de RUG krijgt haar nieuwe naam Universiteit Gent of 'UGent' en krijgt ook een grotere autonomie.

Oprichting AUGent in 2003

De Associatie Universiteit Gent of AUGent wordt officieel opgericht. De Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen tellen samen 60 000 studenten en 8 500 personeelsleden.

Integratie hogeschoolopleidingen in 2013

Een 40-tal academische opleidingen van de hogescholen binnen de AUGent wordt overgebracht naar de UGent. De universiteit wordt in 1 klap 6.800 studenten, 600 personeelsleden, enkele campussen in Gent én een campus in Kortrijk rijker. Professor Anne De Paepe wordt op 1 oktober de eerste vrouwelijke rector van de UGent.

Vandaag

De UGent is met meer dan 46.000 studenten en 15.000 personeelsleden een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Meer dan 100 vakgroepen bieden hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. Disciplines als biotechnologie, aquacultuur, micro-elektronica en geschiedenis genieten wereldfaam.

De UGent is actief in de regio in en rond Gent, maar heeft ook campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende én Zuid-Korea.

Bron: Universiteitsarchief - UGentMemorie