Weg Met Wegwerp

Minder afval en een optimale toepassing van het 'ladder van Lansink'-principe, daar gaan we in 2020 volop voor. Een overzicht van wat op stapel staat…

Selectieve inzameling via onze nieuwe afvaleilandjes

Je zag onze nieuwe afvaleilandjes misschien al blinken in de gangen van je campus. Deze in-house ontworpen circulaire afvaleilandjes zorgen ervoor dat ook studenten en bezoekers hun afval selectief kunnen afvoeren op onze campussen. 

De afvaleilandjes houden al volop rekening met de nieuwe sorteerregels i.v.m. plastics.

 • PMD+ (blauw): naast drankverpakkingen zijn nu ook andere plastics, ook folies, welkom.
 • Papier (geel): niet-vervuild papier wordt vanaf nu ook in de openbare ruimte ingezameld.
 • GFT+ (groen): fruit-, groente- en ander voedselafval kan je in de groene container kwijt.
 • Restfractie (zwart): enkel wat je niet in de andere vuilbakken kwijt kan. Plastics horen hier niet langer in thuis.

De afvaleilandjes zal je geleidelijk aan meer en meer zien verschijnen. De inzameling van GFT vraagt wat logistieke inspanningen, waardoor we dit campus per campus uitrollen.

Wegwerpvrije events 

Vlaanderen gaat radicaal circulair en daarin zal de innovatieve UGent zijn duurzame rol in vertolken. herbruikbarebekerstap

Sinds 1 januari is het in Vlaanderen verboden om nog wegwerpbekers in te zetten op events. Zowel op de grote personeels- en studentenevents hadden we daarin al grote stappen gezet.

Nu is het tijd om dit naar alle niveau’s en events door te trekken. En daar helpen we je graag bij. We voorzien in een handig UGent-uitleensysteem van herbruikbare bekers .

In de loop van dit semester komt de Green Office ook met een handig gidsje rond het duurzaam organiseren van events.

Bring your own cup

Ook in onze dagelijkse werking gaat wegwerp in de ban.

 • Er start een campagne om elke UGenter aan te moedigen om zelf een fles of tas mee te brengen wanneer gebruik wordt gemaakt van de waterkoelers en koffie-automaten.
 • Het wegwerpbestek verliet reeds onze resto’s. Momenteel wordt er ook werk gemaakt van duurzame alternatieven voor soepbekers, salad bowls, …
 • In ruimtes zoals de inkomhal van het rectoraat vind je enkel herbruikbare materialen. Ook in andere ruimtes wordt een omslag gemaakt.
 • Bij vraag vanuit faculteiten wordt het aanwezige frisdrankautomatenarsenaal afgebouwd.  

Zie je zelf mogelijkheden, zoek je hulp of doe/ken je een actie hier rond? !

Curieus naar wat er nog leeft?

Acties in uitvoering 

 • We bekijken de uitrol van een digitaal deelplatform voor de UGent-community (kringloopwinkel, boekenverkoop, doorgeefplatform, …).
 • Er wordt werk gemaakt van een rationalisering van het aantal afvalinzamelpunten.
 • Na UGent rolt ook het UZ Gent overal waterkoelers uit en gaat het wegwerpflesje uit het aanbod.
 • We maken werk van grondstoffenmuren waar je nuttige materialen kan deponeren.
 • We blijven werk maken om eindelijk alle cursussen dubbelzijdig gedrukt te krijgen.
 • Er wordt gekeken of een samenwerking met Too Good To Go mogelijk is, om zo ons voedselafval in restos en kantines te beperken.
 • We sensibiliseren onze cateraars om wegwerpvrij te werk te gaan. Jouw hulp is daarbij zeer welkom en nodig.
 • Binnen de huidige ontwerprichtlijn wordt meer nadruk gelegd op efficiënt materialen(her)gebruik.
 • Er wordt geëxperimenteerd met alternatieven voor frisdrankautomaten. Tap je eigen duurzaam smaakjeswater als eerste aan UGent ?!

Opdracht volbracht!

 • Voedselafval wordt in onze homes en resto’s selectief ingezameld en verwerkt.
 • Het gebruik van herbruikbare luiers wordt in onze crèches aangemoedigd en financieel beloond.
 • De UGent-shop beperkte de wegwerpmaterialen tot een minimum.
 • De Swapshop voor inkomende uitwisselingsstudenten draait op volle toeren. Zo wordt heel wat materiaal doorgegeven in plaats van weggegooid.
 • Vele studentenverenigingen organiseren cantussen met herbruikbare bekers.
 • In onze homes werden collectieve printers geïnstalleerd. Ook werken meer en meer vakgroepen samen om netwerkprinters te delen per verdieping.
 • DICT rust bepaalde computerlokalen uit met refurbished toestellen en bekijkt hoe men de materialenketen nog meer circulair en duurzaam kan maken.