Transitie UGent

Transitie UGent liet belangrijke raden en commissies reflecteren over de betekenis van de klimaaturgentie voor hun beleidsdomein. We bundelden alles in een krant. Hier vind je al de online-editie.

Wie zijn we?Transitie UGent 3

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, waarin jullie samen met ons het  enthousiasme hoog kunnen houden, nieuwe acties en suggesties kunnen aanbrengen en nauw betrokken kunnen blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Transitie UGent schrijft transitieplannen (klimaatplan UGent) en volgt de voortgang opSummerschool Klimaat workshop: Campus Sterre klimaatneutraal.

Afgelopen jaar ondervonden we nog maar eens hoe waardevol het netwerk Transitie UGent is. In opdracht van de RVB werken we aan een klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. We werken rond CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Een ongelofelijke opdracht, maar we konden rekenen op velen onder jullie: vanuit jullie expertise, vanuit jullie engagement, vanuit jullie ervaring in de job. Het versterkt de boodschap, de geloofwaardigheid, het draagvlak.

Reactie van enkele 'uitdagers' op het duurzaamheidsverslag van de UGentTransitie UGent 1

In dit filmpje reageren de vicerector en de beheerders op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister). Wil jij ook reageren? Doe dit via onze Facebook-pagina of via duurzaam@ugent.be.

Raden en commissies reflecteren over de betekenis van de klimaaturgentie voor hun beleidsdomein

Tijdens de klimaattop in Glasgow bouwden we in het UFO een Raretijdenkabinet, waar delegaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen reflecteerden over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun raad/commissie en over hun verantwoordelijkheden. Het was een waardevolle denkoefening in een setting die ons dwong om verder te kijken dan het hier en nu. Er kwamen interessante ideeën naar boven waarmee we verder aan de slag willen, soms door het idee gewoon bespreekbaar te maken, soms door het concreet uit te werken. We bundelden alles in een online-krant. Iedereen kan hier vanuit zijn functie, verantwoordelijkheid, invloed, … mee aan de slag.

Volgende bijeenkomst van Transitie UGentTransitie UGent 2

Wanneer?

21/2/2022, van 12u tot 14u30

Waar?

Therminal, Hoveniersberg 24, Gent

Programma

Deze bijeenkomst wordt een ‘special edition’: we bestaan dan 10 jaar en dat gaan we vieren! We zorgen voor lekkere catering en live muziek. Als opwarmertje…

Dit staat op het (voorlopig) programma:

 • 12u-12u40: verwelkoming met catering van Atelier M en optreden van Florian Wolff en zijn Green Machine
 • 12u40-13u: bloemlezing door studenten van enkele geanimeerde en interessante discussies uit het Raretijdenkabinet
 •  13u-14u30: aanschuiven aan thematafels:
  • Duurzame campusontwikkeling: De UGent werkt aan een duurzame langetermijnvisie voor het gebouwenpatrimonium, waarin uitspraken worden gedaan over ruimtelijke aspecten, de kwaliteit van de gebouwen, de mogelijkheden die ze al dan niet nog kunnen bieden, de bereikbaarheid, ... We geven jullie graag een stand van zaken en luisteren naar je feedback.
  • Circulariteit en afvalarme labo’s: Samen met onderzoekers gaan we op zoek naar manieren om wegwerpplastics te reduceren, volumes te minderen en minder reagentia en energie te verbruiken tijdens het labowerk.
  • Duurzame resto’s: Welke engagementen staan in de duurzaamheidsagenda 2020-2022 en hoever staat het daarmee? En welke concrete stappen kunnen we de volgende jaren vooruit zetten?
  • Transitieplan woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen: Met de invoering van het parkeerbeleid en de gelijkschakeling van dienstverplaatsingen met de auto en met de fiets werd uitvoering gegeven aan enkele cruciale punten uit het bedrijfsvervoerplan 2015-2020. Maar we zijn er nog niet... Samen met geëngageerde personeelsleden, studenten experten en beleidsmedewerkers willen we doelstellingen voor 2030 formuleren, grenzen afbakenen en een actieplan uitwerken.
  • Groen en biodiversiteit versterken en uitbreiden: Een heel moeilijke opgave, zoveel is duidelijk… Zien we mogelijkheden om stappen vooruit te zetten?
  • Circulair waterbeheer: In mei keurde het UGent-bestuur het transitieplan circulair waterbeheer goed, het resultaat van een heel goede samenwerking tussen experten en beleidsmedewerkers. Hieruit zijn al een aantal veelbelovende projecten gevloeid, die we graag met jullie delen. En misschien zit er zelfs een nieuwe samenwerking in?
  • Duurzaam onderwijs: Welke engagementen staan in de duurzaamheidsagenda 2020-2022 en hoever staat het daarmee? Hoe kunnen we aan de slag met de suggesties vanuit het Raretijdenkabinet?
  • Onderzoek rond sociaal-ecologische transitie: Welke engagementen staan in de duurzaamheidsagenda 2020-2022 en hoever staat het daarmee? Hoe kunnen we aan de slag met de suggesties vanuit het Raretijdenkabinet?
  • Actieve hoop: Ben je geraakt door de ernstige schade die de mens toebrengt aan het leven op aarde? Voel je je soms overweldigd door de omvang van de uitdagingen waar we op dit moment mee geconfronteerd worden? Steven Vromman en Ilse Simoens geven je in een workshop handvatten om die gevoelens van onmacht om te zetten in kracht en actie, gebaseerd op het boek 'actieve hoop' van Joanna Macy.

Schrijf je in! Dan weten we precies voor hoeveel personen we een lunch moeten bestellen!

Ons memorandum

Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar nieuwe memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. Ziehier de presentatie.

Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

Transitie UGent 4 

 memorandum 2018

Memorandum Transitie UGent 2014

memorandum 2014

Memorandum Transitie UGent 2012

memorandum 2012