Subsidie treintickets

Aanvraag subsidie

Trein- en busreizen worden met 30 EUR gesubsideerd voor tickets > 100 EUR of met 100 EUR gesubsidieerd voor tickets > 200 EUR.

Inkomsten subsidies

In het kader van het duurzaam reisbeleid, wordt een CO2-bijdrage van 50 EUR/ton CO2 geïnd. Dit gebeurt rechtstreeks via het raamcontract met Unigloble. Voor vluchten die buiten het raamcontract geboekt worden, zal de CO2-bijdrage bijkomend geïnd worden door de UGent.

Deze bijdrage dient voor:

  • directe CO2-compensatie via gecertificeerde (of goed gemonitorde) bebossingsprojecten of natuurherstelprojecten
  • het subsidiëren van internationale trein- of bustickets
  • de provisie ‘living labs’, die samen met UGent-academici en beleidsmedewerkers worden opgezet aan de UGent i.k.v. het klimaatplan

Overgangsperiode uitbetaling subsidie

UGent'ers die aanspraak maken op de provisie kunnen een mail sturen naar Afdeling Milieu met volgende informatie:

  • Geboekt(e) ticket(s)
  • Contactpersoon
  • Kostendrager

Afdeling Milieu en DFIN zorgen voor de uitbetaling van de subsidie.

Toekomst (verwacht tegen maart 2022)

Terugbetaling zal automatisch verlopen via de nieuwe webtool SPLIT voor het indienen van onkosten.

Meer informatie volgt later.