De Groene Ruijter award

Elk jaar rijkt de UGent de Groene Ruijter award uit aan een sterk studentenproject dat het voorbije academiejaar bijdroeg tot een duurzamere universiteit.

Wat?

Deed je dit academiejaar iets strafs op het vlak van duurzaamheid? Heeft dit project een invloed op de UGent? En wil je dat de UGent jouw initiatief verder uitrolt? Ding dan mee naar de Groene Ruijter award!

De Groene Ruijter Award is een prijs die wordt uitgereikt aan een studentenproject dat het voorbije academiejaar bijdroeg tot een duurzamere universiteit (en evt. stad, wereld, ...). Naast de award ontvangt het winnende team een bon voor een duurzaam etentje in een Gents restaurant voor max. 10 personen en krijgt het project de steun om verder uitgerold te worden aan de UGent.

Met deze Groene Ruijter award wil de universiteit de bevlogen strijd van Andreas de Ruijter voor een duurzamere wereld verderzetten.
Andreas De Ruijter, overleden in juli 2013, was student burgerlijk ingenieur, behaalde in september 2013 postuum het diploma van burgerlijk ingenieur, was bestuurslid van UGent1010 (D'URGENT), deelnemer van Transitie UGent en trekker van het project Urban Mining.

Voor wie?

De wedstrijd richt zich op studenten aan de UGent, ongeacht studierichting of -jaar. Ook studenten van andere hoger onderwijsinstellingen uit Gent kunnen deelnemen. Zowel inschrijvingen in groep als individueel zijn mogelijk. Er moet een duidelijke link zijn tussen het project, duurzaamheid en de universiteit.

Hoe deelnemen?

Vul het kandidaatsdossier in en dien dit in voor 24 april 2022.

Beoordelingscriteria

De projecten worden geëvalueerd op basis van volgende criteria:

  • Originaliteit van het project
  • Raakvlak met huidig duurzaamheidsbeleid: In hoeverre ondersteunt en versterkt het het huidig gevoerde duurzaamheidsbeleid?
  • Impact van het project: Wat wou je bereiken met het project? Hoe groot is de doelgroep? Kan het verder uitgerold worden naar andere doelgroepen/instellingen/…?

Bekendmaking van de resultaten

De deelnemers presenteren hun project op dinsdag 26 april vanaf 19u. Na beraadslaging maakt de jury bekend welke deelnemer ‘de Groene Ruijter’ gewonnen heeft. 

Samenstelling van de jury

De jury bestaat uit de rector, de ouders van Andreas de Ruijter, de logistiek beheerder, 2 vertegenwoordigers van D'URGENT en een vertegenwoordiger van de Green Office en The Foundry.

Straffe projecten van vorige jaren

  • Swap Shop: De swap shop is een gratis kringwinkel, uitgebaat door studenten, waar in- en uitgaande uitwisselingsstudenten tweedehands spullen voor hun kot kunnen afhalen om ze op het einde van hun verblijf weer te kunnen doorgeven aan de volgende lading internationale studenten. Zo wordt er minder materiaal weggegooid en krijgt het een tweede leven!
  • Ecozycorner: Met dit initiatief maakten studenten nieuwe meubels met oude edities van het tijdschrift ‘Schamper’. Er werden leuke bankjes en tafels gebouwd die overal verspreid op campussen te vinden zijn.
  • Buddy project: Een project dat  werd opgericht om interculturele contacten aan te moedigen binnen de UGent. Om uitwisselingsstudenten, vluchtelingen en gewone studenten met elkaar in contact te brengen en integratie te bevorderen. Bij dit project ligt de focus op sociale duurzaamheid.
  • De Groene locomotief: Een groep jonge onderzoekers die wilde aantonen dat internationalisering en duurzaamheid verzoenbaar is. Verschillende sensibiliseringscampagnes werden op poten gezet via verscheidene kanalen. Ze schreven ook aan een nota voor het bestuurscollege, die uiteindelijk leidde tot het duurzaam reisbeleid van de UGent.

Contact

Meer info: duurzaam@ugent.be