Transitie UGent

Wie zijn we?Transitie UGent 3

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, waarin jullie samen met ons het  enthousiasme hoog kunnen houden, nieuwe acties en suggesties kunnen aanbrengen en nauw betrokken kunnen blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Transitie UGent schrijft transitieplannen (klimaatplan UGent) en volgt de voortgang opSummerschool Klimaat workshop: Campus Sterre klimaatneutraal.

Afgelopen jaar ondervonden we nog maar eens hoe waardevol het netwerk Transitie UGent is. In opdracht van de RVB werken we aan een klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. We werken rond CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Een ongelofelijke opdracht, maar we konden rekenen op velen onder jullie: vanuit jullie expertise, vanuit jullie engagement, vanuit jullie ervaring in de job. Het versterkt de boodschap, de geloofwaardigheid, het draagvlak.

Transitie UGent vroeg naar een reactie van enkele 'uitdagers' op het duurzaamheidsverslag van de UGentTransitie UGent 1

In dit filmpje reageren de vicerector en de beheerders op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister). Wil jij ook reageren? Doe dit via onze Facebook-pagina of via duurzaam@ugent.be.

Volgende bijeenkomst van Transitie UGentTransitie UGent 2

Wanneer?

26/10/2021, van 12u tot 12u30

Waar?

UFO, foyer beneden en terras, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent

Programma

Van 1 tot 12 november 2021 komen zowat alle landen samen in Glasgow voor een Klimaattop. En deze is opnieuw cruciaal… Sinds de top van Parijs hebben de landen te weinig gedaan om hun beloften waar te maken. Het spagaat tussen woord en daad wordt steeds groter…

En wat met onze universiteit? In september vorig jaar erkende de RVB de hoogdringendheid van de klimaattoestand. Maar betekent dit niet dat er crisisberaad nodig is? Dat alle beleidsorganen, raden en commissies moeten nadenken over de uitdagingen, de nieuwe voorwaarden, de noodzakelijke transities die zich nu op korte termijn opdringen?

Hier willen we een handje helpen. We bouwen een Raretijdenkabinet. Een ‘situation room’ waar delegaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen nadenken over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun commissie/raad, over welke koerswijziging nodig is en waar te beginnen, over welke punten dringend op de agenda moeten komen van hun commissie/raad, … En interessant: in het Raretijdenkabinet reserveren we een aantal open stoelen. Geïnteresseerd om ook eens zo’n open stoel in te nemen? Laat het ons weten!

We starten alvast op 26/10 tijdens onze bijeenkomst van Transitie UGent:

 • 12u-12u30: verwelkoming in de foyer en op het terras van het UFO, met een veganistische pizza van Plant a pizza
 • 12u30-13u: uitleg over het Raretijdenkabinet en kick-off met een top-klimaatoverleg met een delegatie van de RVB en enkele Transitie UGent’ers op de open stoelen
 • 13u-14u30: aanschuiven aan thematafels:
  • Circulariteit en afvalarme labo’s: Samen met onderzoekers gaan we op zoek naar manieren om wegwerpplastics te reduceren, volumes te minderen en minder reagentia en energie te verbruiken tijdens het labowerk.
  • Transitieplan woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen: Met de invoering van het parkeerbeleid en de gelijkschakeling van dienstverplaatsingen met de auto en met de fiets werd uitvoering gegeven aan enkele cruciale punten uit het bedrijfsvervoerplan 2015-2020. Maar we zijn er nog niet... Samen met geëngageerde personeelsleden, studenten experten en beleidsmedewerkers willen we doelstellingen voor 2030 formuleren, grenzen afbakenen en een actieplan uitwerken.
  • Groen en biodiversiteit versterken en uitbreiden. Een heel moeilijke opgave, zoveel is duidelijk… We weten waar we tekort schoten, maar zien we ook mogelijkheden om stappen vooruit te zetten?
  • Circulair waterbeheer: In mei keurde het UGent-bestuur het transitieplan circulair waterbeheer goed, het resultaat van een heel goede samenwerking tussen experten en beleidsmedewerkers. Hieruit zijn al een aantal veelbelovende projecten gevloeid, die we graag met jullie delen. En misschien zit er zelfs een nieuwe samenwerking in?
  • Duurzaamheid integreren in hoger onderwijs: Dit gaat hand in hand met meer interdisciplinair onderwijs, met studenten die de tijd en ruimte krijgen om complexe duurzaamheidsvraagstukken te verkennen, enz. We lijken het hierover vaak roerend eens. Aan deze tafel gaan we het gesprek aan over dit duurzame ‘morgen’ maar ditmaal vertrekkende vanuit onze eigen concrete en tastbare ervaringen met duurzaam hoger onderwijs van ‘vandaag’ en ‘gisteren’. Het motto luidt: “De eerste stap naar morgen zetten we door wat beweegt vandaag.” 
  • Actieve hoop: Ben je geraakt door de ernstige schade die de mens toebrengt aan het leven op aarde? Voel je je soms overweldigd door de omvang van de uitdagingen waar we op dit moment mee geconfronteerd worden? Steven Vromman en Ilse Simoens geven je in een workshop handvaten om die gevoelens van onmacht om te zetten in kracht en actie, gebaseerd op het boek 'actieve hoop' van Joanna Macy.

Inschrijven

Schrijf je in! Dan weten we precies hoeveel pizza’s we moeten bestellen!

Ons memorandum

Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar nieuwe memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. Ziehier de presentatie.

Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

Transitie UGent 4 

 memorandum 2018

Memorandum Transitie UGent 2014

memorandum 2014

Memorandum Transitie UGent 2012

memorandum 2012

Voorbije vergaderingen