Scriptieprijs DiverGent

 

DiverGent logo NL

 

De UGent looft in samenwerking met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent jaarlijks een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Scriptie indienen

Waarvoor staat DiverGent?

DiverGent betekent tegenstrijdig en ambivalent. Een perspectief innemen dat gender en diversiteit centraal stelt, vraagt om verder te gaan dan de status quo. Een divergente visie is noodzakelijk om op een innovatieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsmatige oplossingen te kunnen aanreiken.

Met de uitreiking van de Scriptieprijs DiverGent wil de UGent het belang van deze visie erkennen en in de verf zetten. Het durven denken vanuit het andere standpunt ligt binnen het actieterrein van Diversiteit & Inclusie en de ambities van de UGent.

De prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van €500 voor de winnaar. De overige twee genomineerden ontvangen een eervolle vermelding. De winnaar en de twee genomineerden presenteren hun scriptie op de eerste middaglezing van het jaar waar de prijsuitreiking plaats zal vinden.

Daarnaast worden de winnaar en de genomineerden uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van 'DiGeSt' en/of 'Samenleving en Politiek'.

Wie kan deelnemen?

Elke student ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 5 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond.

Deelnemers die meedingen voor de prijsuitreiking moeten dus tijdens dit academiejaar afstuderen en geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen en de scriptie. De prijsuitreiking vindt plaats op de eerste middaglezing van het jaar.

Voor de masterscriptie moeten deelnemende kandidaten een cijfer van minstens 16 hebben behaald. De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp zolang het wetenschappelijk of/en beleidsmatig raakt aan de kern van de diversiteits- en/of genderthematiek.

Deelname en procedure

De inzending bestaat uit een digitale versie van de geschreven scriptie in het Nederlands of het Engels. We vragen ook een korte toelichting aan de hand van volgende drie vragen:

  • Beschrijf je masterproef in maximum 500 woorden.
  • Wat zijn de raakvlakken met gender en/of diversiteit?
  • Verduidelijk in welke mate het werk potentieel bijdraagt aan de maatschappelijke verankering van gender mainstreaming en diversiteit en relevant is voor de beleidsvorming hieromtrent.

De jury wordt jaarlijks samengesteld uit vijf personen bestaande uit academici en beleidsmedewerkers. Deze juryleden maken eerst een preselectie op basis van het online-inschrijvingsformulier, het abstract en de daarbij horende vragen. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin december volgt het bericht of zij tot de shortlist, i.e. de lijst van drie genomineerden, behoren. Op de eerste middaglezing van het jaar wordt de uiteindelijke winnaar van de DiverGent-prijs bekendgemaakt. Bij onvoldoende niveau van de inzendingen heeft de jury het recht de scriptieprijs niet uit te reiken.
Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op drie criteria:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Innovatief concept met betrekking tot gender en diversiteit
  • Stijl, leesbaarheid en genderneutraal taalgebruik

Deelnemen

Scriptie indienen

Vorige edities

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 UGent en Stad Gent