Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voortraject banner

Voor wie?

Je wil een Nederlandstalige opleiding volgen aan universiteit of hogeschool in Vlaanderen of Brussel.

Je bent (recent) naar Vlaanderen gemigreerd.

Je hebt in je thuisland minstens een einddiploma secundair onderwijs behaald.

Je hebt al een basiskennis van het Nederlands (minstens niveau B1-/niveau 3 UCT).

Wat?

Het voortraject bereidt je voor op een Nederlandstalige opleiding aan een universiteit of hogeschool.

Het voortraject heeft verschillende modules:

  • Nederlands voor anderstaligen (NT2, startniveau: B1-)
  • Academische taal- en studievaardigheden
  • Studieloopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding
  • Voorbereidende modules Engels, wiskunde, chemie en fysica
  • Je kan eventueel opleidingsonderdelen uit reguliere onderwijsprogramma’s opnemen(max. 6SP)

Wanneer?

Het voortraject start telkens eind september en eindigt eind juni.

Meer informatie

Wil je deelnemen aan het Voortraject? Dan moet je je inschrijven voor een infosessie en slagen voor een selectieprocedure.

Meer info

Contact:

Lisa Van Elsen
lisa.vanelsen@in-gent.be
T  0485 64 52 92

  

This information in English