Dekoloniseer UGent

Op 7 december publiceerden de studentenverenigingen Umoja, Flux en Engage samen met de Gentse Studentenraad een open brief getiteld “Dekoloniseer UGent”. De auteurs doen concrete voorstellen om koloniale eurocentrische denkkaders en structureel racisme in de onderwijspraktijken de nodige aandacht en context te geven.

Lees hier de brief van de studenten.

Lees hier de reactie van het bestuur.

Onderteken hier de brief.

Vragen of opmerkingen mogen gestuurd worden naar dekolonisering@gentsestudentenraad.be