Bedrijfsvervoerplan 2015-2020

De UGent voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, waarbij de campussen vlot bereikbaar zijn, de verkeersveiligheid verhoogd wordt en de milieu-impact van de verplaatsingen door personeel en studenten gereduceerd wordt.

Strategische keuzes en doelstellingen

 • Het gebruik van duurzame vervoersmodi voor woon-werkverkeer is tegen 2020 gestegen van 48% tot 65%, voor de dagelijkse verplaatsingen door studenten van 83% tot 90%.
 • Elke fietsende werknemer heeft tegen 2020 een kwaliteitsvolle fietsenstalling op max. 2 min en elke autogebruiker een parkeerplaats op max. 15 min wandelafstand van de hoofdingang.
 • Elke fietsende student heeft tegen 2020 een fietsenstalling op max. 2 min wandelafstand van de hoofdingang.
 • Elke pendelaar heeft tegen 2020 een halte van openbaar- of collectief vervoer op max. 10 min wandelafstand van de hoofdingang.
 • Bij een tekort aan fietsenstalling wordt steeds voorrang gegeven aan uitbreiding van de stallingscapaciteit voor de fiets t.o.v. parkeerplaatsen voor auto’s. Het voetpad wordt in elk geval gevrijwaard. Het groen dat verloren gaat, wordt op een andere plaats gecompenseerd.
 • Bij het vorm geven van de beleidsdoelstellingen van de overheid wordt nauw en constructief samengewerkt met Stad Gent, De Lijn en andere betrokken partners voor projecten zoals het inrichten van fietsassen en fietsstraten, het scheiden van verkeersstromen, het delen van parking, campagnes rond hoffelijkheid en verkeersveiligheid…
 • Tegen 2020 zal het aantal ongevallen van en naar het werk gehalveerd zijn.

Actieplan

Aan deze doelstellingen wordt gewerkt door in te zetten op volgende speerpunten:

 • Mobiliteitscoördinatie
 • Mobiliteitscommunicatie
 • Optimalisatie van fietsinfrastructuur
 • Optimalisatie van dienstverplaatsingen
 • Optimalisatie van parkeerinfrastructuur
 • UGent experimenteert (mee)

Lees het volledige plan:

Opvolgingsrapporten