Ghislain Verstraete - Compententiemanagement als hefboom in een diversiteitsbeleid

Organisaties en bedrijven worden aangestuurd om efficiënt, kwalitatief en kostenbewust te werken.

Competentiemanagement wordt ingezet om dit te bereiken. We stellen ons de vraag hoe dit competentiemanagement samen gaat met het diversiteitsbeleid dat heden in de meeste visies/missies wordt ingeschreven. We stellen hierbij volgende vragen:

-    Moeten we competenties individueel benaderen of leggen we het accent op teamcompetenties?
-    Hoe verscheiden of tegengesteld zijn de referentiekaders van werkgevers, werknemers, of klanten op de omgang met competenties?
-    Hoe worden minimale basiscompetenties benoemd en erkend en is hierbij ruimte voor diversiteit?
-    Kunnen talenten echt competenties worden en onder welke voorwaarden zal dit bijdragen tot een positieve invulling van diversiteit?
-    Hoeveel ruimte geven we als bedrijf aan diversiteit en welke organisatiemodellen resulteren hieruit?


Er worden voorbeelden gegeven uit de praktijk.

Praktisch

28 april 2015

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van deze middaglezing

Inschrijven

https://webapps.ugent.be/eventManager/events/competentiemanagement

Indien het openen van de pagina niet meteen lukt, gebruikt u best een andere browser (vb.: Mozilla Firefox)!