Directie Bestuurszaken (DBZ)

De directie Bestuurszaken staat in voor een takenpakket geconcentreerd rond het juridische, welzijns- en milieubeleid van de universiteit.

Directeur: Kristof De Moor

Afdeling Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - veiligheid@UGent.be - gezondheid@UGent.be - straling@UGent.betrustpunt@ugent.be

Afdelingshoofd: Benny Vandenberghe

Afdeling Juridische Zaken

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - juridischezaken@UGent.be - tel. 09 264 30 42 / 09 264 30 43

Afdelingshoofd: Sylvia D'hooge

 • Academische regelgeving
 • Klachtenbehandelaar voor klachten van derden over de handelingen en de werking van de UGent (contacteer via e-mail)
 • Geschillen en gerechtelijke procedures
 • Overeenkomsten (o.a. samenwerking, dienstverlening, huur, bruikleen, stageovereenkomsten)
 • Vastgoedrecht
 • Verzekeringen personeel en studenten
 • Adviesverlening in allerlei rechtsdomeinen

Afdeling Milieu

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - milieu@UGent.be - tel. 09 264 89 49

Afdelingshoofd: Riet Van de Velde

  Interne ombudsdienst

  Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - tel. 09 264 89 38

  Secretariaat van de Raad van Bestuur

  Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 - secretariaat.RVB@UGent.be, voorzitter.rvb@UGent.be

  Verantwoordelijke: Dirk Van Haelter