Hoe zoek ik een professor of personeelslid?

Het databestand UGentMemorialis biedt u een overzicht van de professoren die verbonden waren aan de UGent.

Naast een afbeelding, worden enkele basisidentificatiegegevens opgenomen, zoals:

  • Naam
  • Voornaam
  • Geboorte- en sterfteplaats en datum
  • Geslacht
  • Verbonden aan

Er is een link voorzien naar de:

  • Informatie over deze persoon in  het Liber Memorialis en de Biographie Nationale
  • Publicaties van de betrokkene

In de collectie van het Universiteitsarchief zijn meerdere bronnen aanwezig die kunnen gebruikt worden voor historisch onderzoek naar professoren (huldeadressen, redevoeringen, biografische notities, enz).

Contact

Contacteer ons met uw specifieke vragen.