Nationale Studentengroepering (NSG)

1. Naam: Nationale Studentengroepe(e)ring

2. Afkorting: NSG

3. Zie: Gentsch Studenten Corps 'HOU ende TROU'Gentsch Studenten Corps, Gents Studenten KorpsGentse Studenten Raad, Dienst StudentenActiviteiten.

4. Oprichting: 1942/1945

5. Afschaffing: 1958

6. Inhoud: In 1942 werd de aanzet gegeven tot een grote en actieve verzetsbeweging onder de studenten. Onder impuls van K. Poma en J. De Buck kwam in Gent een lokale afdeling van de Nationale Studentengroepe(e)ring - aangesloten bij het Onafhankelijkheidsfront - tot stand.

Op 17 januari 1945 werd de NSG in de Aula als nieuwe overkoepelende Gentse Studentenorganisatie gesticht. De statuten bepaalden nadrukkelijk dat de NSG boven alle politieke, godsdienstige en filosofische overtuigingen stond.

In 1954 kocht de universiteit het huis Vincke in de Sint-Pietersnieuwstraat en bestemde het tot studentenhuis. Na verbouwingswerken nam de NSG er haar intrek. Onder druk van politieke en filosofische studentenverenigingen werd in 1958 de a-politieke NSG als algemene Gentse studentenvereniging opgeheven en vervangen door het Gents Studentenkorps (GSK).

10. Tijdschrift: Klokke Roeland, Gents(ch) Studentenleven.