Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV)

1. Naam: Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond

2. Afkorting: AVHV

3. Zie: Dietsch Studentenverbond (DSV)

4. Oprichting: 1919

5. Afschaffing: [1933]

6. Inhoud: koepelvereniging voor Vlaamse studenten van verschillende universiteiten, gesticht op 4 april 1919 te Leuven, op initiatief van Leuvense en Gentse studenten, die zich ook openstelde voor oud-studenten van de Vlaamsche Hogeschool te Gent (1916-1918). Het AVHV stond in voor de vertegenwoordiging van de Vlaamse studenten in de internationale studentenorganisaties en de toenadering tot Nederlandse studenten. Verder ijverden zij voor de volledige vernederlandsing van de Gentse universiteit. Het AVHV groepeerde studenten uit: Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, Luik en Cureghem. Op 5 mei 1923 sloot het AVHV als geheel aan bij het in 1922 opgerichte Dietsch Studentenverbond (DSV).

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: Den Uyl (tijdschrift van de Gentse tak van AVHV)