Verenigingen die met de letter N beginnen

verenigingafkorting
Nationaal Aktiekomitee (tegen Ramaekers, 1976-1979) NAK
Nationaal Aktiekomitee (tegen Martens VI, 1985-1986) NAK
Nationaal Aktiekomitee tegen 10.000
Nationaal Aktiekomitee voor de demokratisering van het onderwijs (tegen Bosmans, De Bondt, 1981-1982)
Nationaal Koördinatiekomitee
Nationaal Studentenfront (tegen Claes, 1972)
Nationaal Studentenfront (NUHO - Unief, 1975/1976 - 1977/1978)
Nationaal StudentenVerbond van België NSVB
Nationaal-Socialistische Studentenbond
Nationaal Vlaamsch Studentenverbond
Nationale Beweging van de Kommunistische Studenten NBKS
Nationale Studentengroepering NSG
Nationalistische Studenten Vereniging NSV
Natuurwetenschappelijke Kring NWK
Nederlandsche Universitaire Club
Neptunia
Nicaragua-Kommitee
Noctua
NUHO-Gent
NUHO-Shiss-Socia