Verenigingen die met de letter M beginnen

 

 

verenigingafkorting
Maatschappij der vreemde studenten
Maison des Etudiants Libéraux
Malheur (Moeder)
Malpertuus
Maneblussers
Mania (werkgroep voor Literatuur en Theater)
Mania Deliria
Mannen tegen Seksisme
Marxistisch-Leninistische Beweging MLB
Marxistisch-Leninistische Kern-VUB
Marxistische studentenkring
Masereel Fonds
Masereel fonds vzw afdeling Gent-Unief (Frans -)
Massacantuscomité
Mastentop
Matrak
Mechelse Club
Meetjesland (Moeder Meetjesland Gent)
Mega
Mexico - Sociale Werkgroep MSW
Miel Jieu
Milieu Actie Forum MAF
Mime
Mime Universiteit Gent MUG
Minos Gent Minos
Missiebond der Vlaamse studenten "Sint-Acharius"
Moeder Baekelandt
Moeder Egmont
Moeder Ledebergse
Moeder Lies
Moeder Malheur
Moestijn
Moestijn RUGent
Mordicus
Mouvement unifié Belge des étudiants francofonnes MUBEF
Muzerei ("De -")