Levenslang leren

Het leren stopt niet na het behalen van je diploma. In de technologisch snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het belangrijk dat je blijft werken aan het vernieuwen van je competenties.

Aan de UGent vind je een uitgebreid aanbod van bij- en nascholingen in de academies voor levenslang leren, vaak in samenwerking met bedrijven of beroepsverenigingen. Het kan gaan over eenmalige initiatieven, lezingen, studiedagen en korte modules maar ook over langere opleidingen van één of zelfs meerdere jaren en postgraduaatsopleidingen.

Academies voor levenslang leren

De academies voor levenslang leren zijn de (inter)facultaire instituten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de uitvoering van het aanbod levenslang leren.

Elke academie heeft een platform waarop je het aanbod kan raadplegen en waar je praktische informatie vindt over de organisatie, het inschrijvingsgeld en de inschrijving.

  • Academy for Lifelong Learning in Pharmacy (vanaf 2022)

  Nova Academy

  Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel werken samen op het vlak van levenslang leren en hebben hiervoor Nova Academy opgericht. Met Nova Academy willen de drie universiteiten het levenslang leren in Vlaanderen versterken onder het motto ‘Bringing Learning to life’.

  Het volledige aanbod van de drie universiteiten vind je op www.nova-academy.be.

  Open Universiteit

  Voor wie een universitaire studie wil volgen in combinatie met werken. Via flexibel afstandsonderwijs kan je het hele jaar door inschrijven voor zoveel cursussen als je wil.

  Universitair Centrum voor Talenonderwijs

  Het aanbod van het UCT bestaat vooral uit algemene taalcursussen tijdens het academiejaar, maar daarnaast is er een hele waaier beroepsgerichte of opleidingsgebonden taalvakken en zijn er ook meer zomercursussen.

  Wetenschappelijke nascholing

  Een lessencyclus voor senioren en andere geïnteresseerden. Per jaar worden 4 à 5 onderwerpen behandeld, waarbij het midden wordt gehouden tussen de vrijblijvendheid van een voordracht en de grondigheid van een universitaire cursus.