Nova Academy

De Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel werken samen op het gebied van levenslang leren binnen Nova Academy.

 • Samen verkennen we de mogelijkheden tot nieuw gezamenlijk aanbod levenslang leren met aandacht voor regionale spreiding en positionering in Vlaanderen. 
 • Alle lezingen en studiedagen, kort- en langlopende opleidingen, micro-credentials en postgraduaatsopleidingen die aangeboden worden door de academies levenslang leren van de UGent worden gecommuniceerd op het gezamenlijk communicatieplatform van Nova Academy. Op dit communicatieplatform wordt het aanbod van de drie universiteiten doorzoekbaar gemaakt en gecommuniceerd naar het brede publiek.
 • Het aanbod levenslang leren binnen Nova Academy is kwalitatief hoogstaand waarbij de kwaliteit permanent geborgd is. De kwaliteit wordt geborgd op niveau van de instelling met volgende gedeelde principes:
  • De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren maakt deel uit van het onderwijskwaliteitszorgbeleid van de instelling.
  • De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren is afgestemd op de standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg in de Europese Hogeronderwijsruimte
  • De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren wordt georganiseerd met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende categorieën in het aanbod levenslang leren en waarbij bevoegdheden toegekend worden op het meest geschikte niveau
  • De kwaliteitszorg is fit for purpose: relevant, effectief en met zo weinig mogelijk planlast en administratie.

De samenwerking met UAntwerpen en VUB sluit andere samenwerkingen niet uit.