Stage

Stage is een belangrijk onderdeel in de component leraar van de educatieve masteropleidingen.

Via verschillende stages leer je hoe je jouw kennis en vaardigheden overbrengt op een groep lerenden.

Dit gebeurt stapsgewijs: van louter observeren naar zelf voor de klas staan; en dit steeds onder begeleiding van een vakmentor.

Oriëntatiestage (3 SP)

De invulling van de oriëntatiestage verschilt van vakdidactiek tot vakdidactiek. Enkele voorbeelden:

 • een eerste observatie-opdracht;
 • een co-teaching met een vakleerkracht of duoteaching met een medestudent;
 • een ondersteunde opdracht in de bachelormonitoraten;
 • eindwerkbegeleiding in het technisch en beroepsonderwijs; ...

Het einddoel is steeds hetzelfde, je krijgt inzicht in jouw toekomstige doelpubliek en het vakgebied.

Stage A, B en C (12 SP)

Inhoud totale stage

 1. Je observeert 18 lesuren bij een vakmentor. 
 2. Je geeft 45 lesuren zelfstandig les onder begeleiding van een vakmentor. 
  • Volg je de educatieve master in de talen, afstudeerrichting taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde? De stage is opgesplitst in 2 stagevakken A en B per taal waarbij je 20 lesuren per taal geeft. 
 3. Je neemt deel aan 9 activiteiten op schoolniveau.
 • Deze uren worden evenredig verdeeld over de drie stages.  

 

De concrete invulling van de stage gebeurt in samenspraak met het vakdidactisch team. Houd hierbij rekening met volgende zaken: 

 • Je doet ervaring op in minimaal twee verschillende onderwijsvormen van het secundair onderwijs (bv. ASO en TSO).
  • Minimaal 12u van de totale stage loop je in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs.
  • Per opgenomen vakdidactiek loop je minstens 10u stage in vakken waarvoor deze vakdidactiek vereiste bekwaamheid geeft.
 • Afhankelijk van de vakdidactiek kan je ook stage doen in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs of de basiseducatie.
 • Je kan een deel van de stage in een educatieve setting buiten het onderwijs lopen (bv. musea, socioculturele organisaties, VDAB, Syntra …).

Je neemt ook deel aan de algemene sessies EHBO, stemhygiëne en taalbeleid.

 

Stageperiode

Er is geen vaste stageperiode waarin de lessen geschorst worden.

 • Je kan je stage aanvatten na een eerste reeks lessen vakdidactiek. 
 • Je kan je stage spreiden over het volledige academiejaar.
 • Je kan in functie van jouw eigen beschikbaarheid stages inplannen. Dit steeds in overleg met de scholen en het vakdidactisch team. 

 

Stagebegeleiding

 1. Werkbegeleiding op school door de vakmentor
 2. Leerbegeleiding door de opleiding (vakdidacticus en praktijkassistent):
  • voorbereiding in microteaching in vakdidactiek
  • stagebezoeken
  • individuele en groepssupervisies

 

Stagevermindering

 • Als je in de loop van het academiejaar een lesopdracht vervult, kan dat onder bepaalde voorwaarden recht geven op stagevermindering.
 • Heb je een lesopdracht van lange duur, dan kom je eventueel in aanmerking voor een LIO-traject.

 

Handleiding afstandsonderwijs

De Vakgroep Onderwijskunde (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) heeft een handleiding opgesteld voor de studenten lerarenopleiding die in tijden van corona geen stage kunnen lopen in scholen, maar die wel ondersteuning kunnen bieden aan leraren bij de implementatie van afstandsonderwijs. Deze handleiding is ook interessant voor leraren en scholen en verspreiden we dus graag breed.

Gerelateerde inhoud