Geïndividualiseerd traject (GIT)

Wat en hoe? 

Wil je niet alle vakken uit een modeltrajectjaar (60 studiepunten) in jouw curriculum opnemen? Kies dan voor een GIT.

 • Registreer en maak een inschrijvingsaanvraag in de educatieve master (in een diplomacontract, niet creditcontract)
 • Bewerk je curriculum in Oasis zodat je enkel de vakken die je dit academiejaar wil volgen effectief opneemt
 • Leg je beperkt curriculum voor ter goedkeuring
 • Algemene info over geïndividualiseerde trajecten aan de FPPW. Deze info geldt voor wie de verkorte educatieve master (ongeacht de afstudeerrichting) of de educatieve master na bachelor in de gedragswetenschappen volgt. Voor de overige educatieve masteropleidingen na bachelor raden we je aan de GIT-regels van jouw domeinfaculteit te bekijken.  

Samenstelling vakkenpakket

Je bepaalt in principe zelf in welke volgorde je de vakken afwerkt.

Bij de keuze van de vakken die je wenst op te nemen, moet je rekening houden met één dwingende regel. Je kan slechts een stage uit de component leraar opnemen indien je

 • voor de overeenkomstige vakdidactiek reeds een credit behaalde;
 • de overeenkomstige vakdidactiek gelijktijdig met je stage opneemt.

Uitzondering op de regel: de oriëntatiestage gedragswetenschappen kan je onafhankelijk opnemen.

Tips bij spreiding

Wens je de opleiding te spreiden? Enkele tips bij de keuze van de vakken uit de component leraar rekening houdend met de programmaopbouw:

 • Theoretische vorming: Krachtige leeromgevingen (6 SP, 1e semester) is het basis theorievak. Probeer dit in jaar 1 op te nemen. Klasmanagement en reflectie (4 SP) is het vervolgvak in het 2e semester. 
 • Vakdidactiek en stage: Neem in jaar 1 de breed oriënterende clustervakdidactiek of initiatie vakdidactiek (6 SP) op. Hierbij aansluitend kan je de oriëntatiestage (3 SP) en stage A (4 SP) opnemen. In jaar 2 neem je de specifieke vakdidactiek (6 SP) en stages B en C op (2 x 4 SP).
 • Masterproef: Neem je best in jaar 2 op als sluitstuk van de opleiding waarbij je alle inzichten uit de programmalijnen theoretische vorming en vakdidactiek kan verwerken.
 • Keuzeruimte: Probeer dit in jaar 1 op te nemen. Indien je voor een bijkomende vakdidactiek (6 SP) kiest, kan je ook de overeenkomstige stage C (4 SP) in de programmalijn stage opnemen.

 

Volg je de educatieve master in de talen, afstudeerrichting taal-en letterkunde of toegepaste taalkunde?

Het is sterk aangeraden

 • vakdidactiek met referentie A samen te volgen met stage met referentie A
 • vakdidactiek met referentie B samen te volgen met stage met referentie B 

Spreidingstrajecten verkorte educatieve master

Download enkele mogelijke spreidingstrajecten: 

Volg je de educatieve master na bachelor of schakelprogramma, contacteer dan de trajectbegeleiding van jouw faculteit om na te gaan wat jouw opties zijn.

Starten in februari (tweede semester)? 

Het is mogelijk om in het tweede semester te starten met het verkort traject.

Inschrijven kan t.e.m. de laatste dag van februari. Houd rekening met de verwerkingstijd tussen je inschrijvingsaanvraag en je effectieve inschrijving. 

Let wel, je kan niet meer alle opleidingsonderdelen opnemen in jouw curriculum. 

Theoretische vorming: je kan nog alle vakken opnemen.

 • Klasmanagement en reflectie (4 SP) is een 2e semestervak
 • Krachtige leeromgevingen (6 SP), Psychologie van de adolescentie (4 SP) en De leraar binnen school en maatschappij (4 SP) zijn 1e semestervakken.
  • Je moet deze vakken op zelfstandige basis verwerken. Lesopnames (uitzondering gastsprekers en werkcolleges) zijn beschikbaar op ons digitaal leerplatform. Voor taken in het kader van permanente evaluatie dien je zelf alle info en deadlines door te nemen.
  • Je neemt meteen deel aan het examen in 2e zittijd, je verliest dus 1 examenkans. 

Vakdidactiek:

 • Het is niet meer mogelijk om vakdidactieken die enkel aangeboden worden in het 1e semester of jaarvak op te nemen aangezien de lessen al te ver gevorderd zijn.
 • Je kan wel nog vakdidactiek met aanbodsessie 2e semester opnemen. Concreet gaat het om:
  • vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen (6 SP)
  • vakdidactiek gezondheidswetenschappen II (6 SP)
  • initiatie vakdidactiek Duits (3 SP), initiatie vakdidactiek Engels (3 SP), initiatie vakdidactiek Latijn (3 SP), initiatie vakdidactiek Nederlands (3 SP)
  • vakdidactiek fysica (6 SP)

Stage: je kan enkel stage-opleidingsonderdelen opnemen indien je de overeenkomstige vakdidactiek opneemt.

Uitzondering: indien je vakdidactiek gezondheidswetenschappen II (6 SP) of vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen (6 SP) in semester 2 opneemt, kan je de overeenkomstige stagevakken NIET opnemen aangezien je de algemene didactische basisprincipes gemist hebt die in het 1e semestervak aan bod komen (respectievelijk in de clustervakdidactiek gezondheidswetenschappen en in vakdidactiek gedragswetenschappen).

Keuzeruimte: je kan nog een keuzevak uit het 2e semester opnemen

Educatieve masterproef: dit is mogelijk. Let wel, sommige studenten ervaren dat het niet evident is om een educatieve masterproef te schrijven zonder kennis van vakdidactiek of stage

 

Heb je interesse in de educatieve master na bachelor of schakelprogramma, contacteer dan de trajectbegeleiding van jouw faculteit om na te gaan wat jouw opties zijn om in het tweede semester te starten.

Afstuderen in februari (tweede semester)?

Volg je het verkorte traject, dan kan je in februari afstuderen indien je enkel nog 1e semestervakken, stagevakken en de educatieve masterproef dient af te leggen. Je vraagt een bijkomende deliberatie in februari aan door uiterlijk op 31 januari volgend formulier (WORD/PDF) naar educatievemaster@ugent.be te mailen.

Volg je de educatieve master na bachelor of schakelprogramma, contacteer dan de trajectbegeleiding van jouw faculteit om na te gaan wat jouw opties zijn om in februari af te studeren.

Vragen?

Heb je twijfels bij het samenstellen van je GIT in de educatieve master na bachelor, contacteer de trajectbegeleiding van jouw faculteit

Heb je vragen over de spreiding van je traject in de verkorte educatieve master contacteer educatievemaster@ugent.be

  Gerelateerde inhoud