Vermindering op het studiegeld

Voor wie

Indien je inschrijft met diplomacontract voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding kan je - onder bepaalde voorwaarden - genieten van vermindering op het studiegeld en studeren aan beurstarief of bijnabeurstarief.

  • Dit geldt ook wanneer je één of meerdere creditcontracten afsluit met aparte opleidingsonderdelen uit bovengenoemde opleidingen.
  • Dit geldt NIET wanneer je inschrijft via examencontract of wanneer je inschrijft voor een master-na-masteropleiding, een postgraduaatsopleiding, een doctoraat, een micro-credential of een permanente vorming.

Hoe aanvragen

Voorwaarden

Voor hulp bij het aanvragen van een studietoelage kan je terecht bij de Sociale Dienst.

Niet-EER studenten

Kom je uit een OESO/DAC erkend ontwikkelingsland of bezit je een elektronische verblijfskaart die in aanmerking komt voor het studeren aan EER-tarief dan kan je een studietoelage bij de Vlaamse overheid aanvragen of indien je niet voldoet aan de studievoorwaarden, vermindering op het studiegeld bij UGent.

Contact