DMP

Bij toekenning van onderzoeksfinanciering door BOF en IOF zullen onderzoekers (promotoren of houders van een pre- of postdoctoraal mandaat) gevraagd worden om binnen de zes maanden na de start een datamanagement plan (DMP) te schrijven op te laden in de betreffende projectfiche in GISMO.

Het DMP dient opgesteld te worden op basis van één van de templates die worden aangeboden via DMPonline.be; het opmaken van een DMP gebeurt bij voorkeur ook via deze tool.

Van onderzoekers wordt daarnaast verwacht dat ze dit DMP gedurende de looptijd van het project up-to-date houden en ten allen tijde verantwoording kunnen afleggen over het databeheer van hun project. Ten laatste drie maanden na het einde van het project dienen onderzoekers de definitieve versie van dit DMP op te laden in GISMO.

Voor verdere vragen over het opmaken van een DMP of het gebruikte template kan contact opgenomen worden met