Projectvoorstel Methusalem

In Part IV, 14 wordt toelichting gevraagd bij het projectvoorstel.

Stand van het onderzoek m.b.t. het onderwerp.

Probleemstelling, doelstelling, methodologie en fasering samen met volledige bibliografisch opgave van de geciteerde werken – op max. 15 blz. exclusief bibliografie


Beschrijving van de stand van het onderzoek m.b.t. het voorgestelde onderwerp. De bijdragen die de kandidaat voor de Methusalem-financiering zelf heeft geleverd, moeten hierin duidelijk naar voor komen.


Geef een bondige wetenschappelijke uiteenzetting met beschrijving van de doelstelling van uw onderzoeksplan, de vooruitgang die het vertegenwoordigt in relatie met de huidige stand van het onderzoek en de betrokkenheid van andere onderzoeksgroepen uit eventueel andere vakgroepen en faculteiten. Het werkplan omvat de wetenschappelijke en technische omschrijving van de geplande activiteiten om de vooropgestelde doelstelling te bereiken en indien mogelijk de fasering en tijdsbesteding.