Voorwaarden kandidaten

Om in aanmerking te kunnen komen voor Methusalem-financiering moet elke kandidaat minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. behoren tot het tweede deelkader van het Zelfstandig Academisch Personeel (hoogleraar of (buiten)gewoon hoogleraar);
  2. een aanstelling of benoeming van minstens 80% aan de UGent hebben. Gemengde aanstellingen (samen minimum 80%) aan enerzijds de UGent en anderzijds het Universitair Ziekenhuis Gent, VIB Gent, IMEC Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School, komen ook in aanmerking. In geval van een samenwerkingsverband tussen meerdere Vlaamse universiteiten, komen ook gemengde aanstellingen van minstens 80% aan enerzijds de UGent en anderzijds een of meerdere andere Vlaamse universiteiten in aanmerking;
  3. voldoen aan de criteria van excellentie waaruit blijkt dat de kandidaat substantieel bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied en hiervoor internationale erkenning geniet;
  4. kunnen aantonen dat men meer dan andere onderzoekers onderzoeksmiddelen heeft verworven zoals GOA-, EU-, EOS-, FWO- en/of VLAIO-financiering
  5. beschikken over een onderzoeksgroep met een voldoende kritische massa, zoals onder meer kan blijken uit het aantal postdoctorale onderzoekers dat hiervan over een langere periode deel uitmaakt;
  6. bij voorkeur niet op emeritaat gaan binnen de periode tussen 1 januari 2021 (vroegste startdatum voor de Methusalem-financiering) en 31 december 2027. Deze termijn van 7 jaar komt overeen met de duur van de Methusalem-financiering.