Gevraagde financiering Methusalem

In Luik IV, 18 dient de gevraagde financiering te worden toegelicht.

 

In de eerste tabel dient een globaal overzicht gegeven te worden van de gevraagde financiering.

De eerste termijn van de Methusalem-financiering dient te starten met een opbouwfase:

Jaar 1: 25% van het jaarbudget na opbouwfase
Jaar 2: 40% van het jaarbudget na opbouwfase
Jaar 3: 65% van het jaarbudget na opbouwfase
Vanaf jaar 4: 100% : volledige jaarbudget

Personeelskredieten

Begroting personeelskredieten

Er wordt gevraagd om de totale voorziene uitgaven voor het personeel op te geven per aanstelling op het project. Voor de raming van dit bedrag kan u zich laten leiden door de onderstaande tabel waarin enkele vaak voorkomende personeelsmandaten (met start op 1/1/2021) geraamd worden. Wanneer u een raming wenst voor andere categorieën of voor een specifieke persoon, kan u het online ramingsprogramma gebruiken. Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met David Lombart

 

Personeelscategorie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Doctoraatsbeurs EU* (niet gehuwd, geen personen ten laste) € 46.000 € 48.000 € 50.000

€ 53.000

€ 48.000(**) € 54.000 € 56.000
Wetenschappelijk medewerker (masterniveau), 0 jaar beginanciënniteit € 67.000 € 71.000 € 74.000 € 77.000 € 79.000 € 85.000 € 86.000
Doctor-wetensch. medewerker, 4 jaar beginanciënniteit € 89.000 € 94.000 € 96.000 € 102.000 € 104.000 € 110.000 € 113.000
ATP functieklasse A, 0 jaar beginanciënniteit. € 61.000 € 64.000 € 67.000 € 70.000 € 74.000 € 75.000 € 80.000
ATP functieklasse B, 0 jaar beginanciënniteit € 48.000 € 49.000 € 51.000 € 53.000 € 55.000 € 56.000 € 59.000

 

Geraamde personeelskost (in EURO)
(*) voor doctoraatsbursalen uit niet EU-landen zal de kostprijs lager zijn
(**) start nieuwe bursaal

Toelichting en motivering gevraagde personeelskredieten

Omschrijf en motiveer hier de gevraagde personeelskredieten.

Vermeld duidelijk:

 • personeelscategorie: wetenschappelijk medewerker, doctoraatsbursaal, ATP (bv. laborant A1, ...),....
 • aantal jaar anciënniteit;
 • % van een voltijdse tewerkstelling (voltijds = 100%);
 • duurtijd (uitgedrukt in maand);
 • Indien al gekend is welke medewerker zal voorgedragen worden, vermeld dan eveneens de naam.

Werkingskredieten

 • Werkingskredieten worden uitgesplitst naar soort, zoals de kredieten voor documentatie, de reis- en verblijfskredieten, het gebruik van computermateriaal, de benodigdheden of materiaal voor laboratorium (bijvoorbeeld chemicaliën), kantoorbenodigdheden, het onderhoud van de apparatuur, enz.
 • Geef toelichting bij de gevraagde werkingskredieten.

Uitrustingskredieten

 • Uitrustingsgoederen betreffen de aankoop en de installatie van wetenschappelijke en technische toestellen
 • Indien uitrusting gevraagd wordt dan dienen volgende gegevens vermeld te worden:
  • technische specificaties van het aangevraagde toestel;
  • betreft het de vervanging of verbetering van een aanwezig toestel dan wel de aankoop van een nieuw toestel;
  • inzet van het toestel in het onderzoek met vermelding of er reeds vergelijkbare toestellen aanwezig zijn in de onmiddellijke omgeving van de onderzoeksgroep(en);
De UGent is voor zijn aankopen als overheidsinstelling onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Raadpleeg de webpagina van de Directie Financiën voor toelichting met betrekking tot de procedures voor aankopen van goederen en diensten.

Onderaannemingskrediet

Geef aan welke taken via onderaanneming zouden gebeuren, alsook waarom voor onderaanneming wordt gekozen en wie als onderaannemer zal/kan worden aangeduid.