Gevraagde financiering interdisciplinaire onderzoeksprojecten

In het kader van de interdisciplinaire onderzoeksprojecten kan een bedrag aangevraagd worden van maximum € 420.000.


De gevraagde financiering moet bijdragen tot een toename van de capaciteit om aan hoogstaand interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek te doen.
De budgetten kunnen worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting. Gelieve voldoende gedetailleerd toe te lichten hoe men het gevraagde budget wenst te besteden in de context van het project. Ook het interdisciplinaire karakter dient bij de budgettering aangetoond te worden.


Aanstelling van wetenschappelijk personeel met ingang van 1.10.2020:

  • Doctoraatsbursaal: gemiddeld € 49.000/ jaar
  • Postdoctoraal medewerker (4 jaar anciënniteit): gemiddeld € 95.000/ jaar