consortium van aanvragers: promotoren, copromotoren en betrokken onderzoekers

 Promotoren (2 verplicht)

 • De oproep is toegankelijk voor de volgende categorieën van promotoren die verbonden zijn aan de Universiteit Gent:
  • ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel,
  • ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
  • ofwel de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 • De oproep is niet toegankelijk voor:
  • Houders van Methusalem-financiering;
  • (Hoofd)promotoren van GOA-projecten met een einddatum na 31 december 2021
  • Promotoren van een BOF interdisciplinair onderzoeksproject dat toegekend werd in 2018 (startdatum 1 oktober 2018)
 • Een promotor mag slechts betrokken zijn bij één enkele aanvraag voor een interdisciplinair onderzoeksproject.
 • Indien het emeritaat van één van de promotoren aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden aangeduid die het promotorschap op dat moment zal overnemen.
 • De eerst vermelde promotor treedt op als woordvoerder. Beide promotoren dragen de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering van het project.
 • Aan elke promotor wordt gevraagd om hun ORCID-ID op te geven. Voor wie nog geen ORCID-ID heeft:

  maak een ORCID-ID aan

Copromotoren (niet verplicht) (enkel voor postdoctorale onderzoekers)

 • De copromotor is geen budgethouder van de Grants-code van dit project. De copromotor moet, zoals blijkt uit de projectbeschrijving en de werkplanning, een reële inbreng hebben in het project.
 • De copromotor moet op de uiterste indiendatum voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De copromotor heeft een aanstelling aan de UGent (inclusief "FWO postdoctorale onderzoekers" en "IWT onderzoeksmandaten"), het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent, iMinds Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en
  • beschikt over een doctoraat op proefschrift en
  • behoort niet tot het ZAP-kader. Uitzondering: indien het emeritaat van één van de promotoren aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden aangeduid die aan de voorwaarden van het promotorschap voldoet.
 • Het statuut van de copromotor (inclusief de aard en duur van de aanstelling) dient gespecificeerd te worden op de invulformulieren, alsook dient duidelijk vermeld te worden aan welke instelling de copromotor verbonden is.
 • Gezien ook het wetenschappelijk cv van de copromotor(en) wordt opgevraagd, wordt dit ook meegenomen in de evaluatie van het consortium.
 • Het copromotorschap is niet verzoenbaar met een aanstelling ten laste van het project.
 • Aan elke copromotor wordt gevraagd om hun ORCID-ID op te geven. Voor wie nog geen ORCID-ID heeft:

  maak een ORCID-ID aan

Betrokken onderzoeker

Betrokken onderzoeker binnen of buiten de UGent waarmee zal worden samengewerkt in het kader van het voorgestelde onderzoek. De rol van de onderzoeker dient te blijken uit het projectvoorstel. Deze onderzoeker ondersteunt op een wezenlijke manier het beschreven wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld via ter beschikkingstelling van faciliteiten, aanreiken van methodologieën, dienstverlening in onderaanneming,...).