Projectvoorstel GOA

In Luik I, 3 van de aanvraag wordt toelichting gevraagd bij het projectvoorstel.

Projectvoorstel

 

Intentieverklaring: max. 6 blz. (exclusief de bibliografische opgave) - Uitgewerkte versie: max. 12 blz (exclusief de bibliografische opgave)
  • Geef een beschrijving van de stand van het onderzoek m.b.t. het voorgestelde onderwerp. De verschillende bijdragen door de betrokken promotoren moeten hierin duidelijk naar voren komen.
  • Geef een bondige wetenschappelijke uiteenzetting met beschrijving van de doelstelling(en) van het project en de vooruitgang die het vertegenwoordigt in relatie met de huidige stand van het onderzoek. Het werkplan omvat de wetenschappelijke en technische omschrijving van de geplande activiteiten om de vooropgestelde doelstelling(en) te bereiken en indien mogelijk de fasering en tijdsbesteding. Als het voorstel wordt ingediend door verschillende onderzoeksgroepen, moet in de werkplanning duidelijk de onderlinge taakverdeling worden beschreven.
  • Schenk aandacht aan het geconcerteerde karakter van het project: toon aan waarom de onderzoeksvraag enkel kan beantwoord worden en de wetenschappelijke doorbraken enkel gerealiseerd kunnen worden door in synergie samen te werken.
  • Indien een beroep gedaan wordt op een extern labo of andere externe expertise, dient een brief/e-mail met het engagement te worden opgevraagd aan de externe partner waarin wordt toegelicht welke opdracht er voor de GOA uitgevoerd zal worden.

Indien de uiteenzetting langer is dan het maximum aantal bladzijden, is het voorstel niet ontvankelijk.