Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Elke faculteit beschikt over een specifiek facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds dat door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) beheerd wordt om mobiliteit in het kader van onderzoek mogelijk te maken.

De faculteiten hebben elk een facultair reglement uitgewerkt waarin de financieringsmogelijkheden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds nauwkeurig staan omschreven.

Naast de facultaire reglementen bestaat er ook een overkoepelend Reglement met betrekking tot het beheer van de gelden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

    Faculteit Diergeneeskunde

    Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

    Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

    Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

    Faculteit Politieke en Sociale en Wetenschappen