Toelichting bij (co)promotor

Promotor (verplicht - slechts één toegelaten)

Wie?

De voorstellen moeten worden ingediend door:

(1) een promotor die, op de uiterste indiendatum van de oproep, verbonden is aan de Universiteit Gent en die behoort tot:

 • de leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP)
 • gastprofessor met onderzoeksopdracht

Of door:

(2) werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en beschikken over een doctoraat op proefschrift. In dit geval moet er verplicht een copromotor opgegeven worden die behoort tot categorie (1) van het promotorschap.

Bijzonderheden

 • De promotor treedt op als enige budgethouder van de onderzoeksmiddelen die verbonden zijn aan dit mandaat en als woordvoerder. De promotor draagt de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering van het project.
 • De promotor is verplicht om zijn/haar ORCID-ID (publicly available) op te geven. Voor wie nog geen ORCID-ID heeft:

 Maak uw ORCID id aan

 

 Copromotor (niet verplicht - slechts één toegelaten)

Wie

 Afhankelijk van de categorie waartoe de promotor behoort, wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 1. Indien de promotor behoort tot categorie (1) van het promotorschap, kan facultatief een copromotor vermeld worden die op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep:
  • behoort tot één van de categorieën van de promotor of
  • een aanstelling heeft aan de Universiteit Gent (FWO-postdoctorale onderzoekers, VLAIO- en IWT-onderzoeksmandaten inbegrepen), het Universitair Ziekenhuis, VIB Gent, IMEC Gent, iMinds Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 2. Indien de promotor tot het integratiekader behoort dan dient er verplicht één copromotor te worden opgenomen die behoort tot categorie (1) van het promotorschap. Gezien onderzoekers uit het integratiekader niet als enige promotor van een doctoraat kunnen optreden dient er in de aanvraag voor deze financiering verplicht ook een copromotor te worden opgenomen die behoort tot:
  • de leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP)
  • gastprofessor met onderzoeksopdracht

Bijzonderheden

 • Copromotoren zijn geen budgethouder van de onderzoeksmiddelen die verbonden zijn aan dit mandaat.
 • Copromotoren moeten, zoals blijkt uit de projectbeschrijving en de werkplanning, een reële coördinerende inbreng hebben in het doctoraatsonderzoek.
 • Het statuut van de copromotor (inclusief de aard en duur van hun aanstelling) dient gespecificeerd te worden op de invulformulieren, alsook dient duidelijk vermeld te worden aan welke instelling de copromotor verbonden is.
 • Het copromotorschap is niet verzoenbaar met een aanstelling ten laste van het project.
 • De copromotor is verplicht om zijn/haar ORCID-ID (publicly available) op te geven. Voor wie nog geen ORCID-ID heeft:

Maak een ORCID-ID aan

 

Betrokken onderzoeker(s) (niet verplicht)

 • Betrokken onderzoeker(s) verbonden aan een onderzoeksinstelling -binnen of buiten de AUGENT- waarmee zal worden samengewerkt in het kader van het voorgestelde onderzoek (indien van toepassing).
 • Deze onderzoeker ondersteunt op een wezenlijke manier het beschreven wetenschappelijk onderzoek (via ter beschikkingstelling van faciliteiten, methodologieën, dienstverlening in onderaanneming,..) maar neemt geen (co)promotorschap op zich. Gelieve in deze sectie de rol van de betrokken onderzoeker(s) kort toe te lichten.