BOF-doctoraatmandaat met I-SITE ULNE label

Wat?

De UGent is formeel 1 van de 14 partners in het excellentieproject van de Université de Lille (I-SITE Université Lille Nord-Europe ofwel I-SITE ULNE). Bedoeling  is om samenwerking te creëren op onderzoeksvlak tussen de Universiteit Gent en de Université de Lille of één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE  excellentieproject door middel van gezamenlijke doctoraten via het kanaal van de BOF-doctoraatsmandaten.

De UGent verbindt zich er sinds 2019 toe om gedurende 3 opeenvolgende jaren telkens 2 doctoraatsmandaten met I-SITE ULNE label toe te kennen via het kanaal van de BOF-doctoraatsmandaten.

Overzicht van de stichtende instellingen van het I-SITE ULNE excellentieproject waarmee kan worden samengewerkt:

Daarnaast kan er ook samenwerking zijn met CNRS, INSERM en INRIA op voorwaarde dat de kandidaat eveneens geaffilieerd is aan een labo van één van bovenstaande stichtende instellingen van het I-SITE ULNE excellentieproject.

Er worden hierbij geen thematische restricties opgelegd qua doctoraatsonderwerp.

Wie?

Om in aanmerking te komen voor een BOF-doctoraatsmandaat met I-SITE ULNE label dient aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan:

  1. Kandidaat moet op het moment van de indiendatum van de oproep naast een promotor aan de UGent ook over een promotor aan de ULille of aan één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE excellentieproject beschikken.
  2. De samenwerking UGent - ULille (of één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE excellentieproject) dient een duidelijke meerwaarde te betekenen voor het doctoraatsonderzoek.
  3. Na toekenning van het BOF-doctoraatsmandaat dient de kandidaat verplicht een joint PhD agreement af te sluiten.
  4. Kandidaat moet zich inschrijven als doctoraatsstudent aan beide instellingen, en dient minimaal 6 maanden doctoraatsonderzoek uitvoeren aan de ULille of aan één van de andere stichtende instellingen binnen het I-SITE ULNE excellentieproject.

Op het einde van het doctoraatstraject zal de kandidaat een joint diploma (diploma ondertekend door beide instellingen) of een double diploma ontvangen (apart diploma per in stelling).

Indien minstens  4 BOF-doctoraatsmandaten met een dergelijk label worden ingediend, die aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voldoen, dan worden sowieso de 4 hoogst gerangschikte aanvragen toegekend.