BOF- doctoraatsmandaat met GUGC-label

De Ghent University Global Campus (GUGC) is de enige campus verbonden aan de UGent die zich in het buitenland bevindt, met name in Incheon (Songdo), Zuid-Korea. De campus is een autonome vzw die haar inkomsten haalt uit inschrijvingsgelden, subsidies vanwege de Koreaanse overheid en via onderzoeksprojecten. Zij opende haar deuren in september 2014. Er worden drie opleidingsprogramma’s aangeboden, elk met een Bachelor- en een Masterluik: Environmental Technology, Food Technology and Molecular Biotechnology.

Het wetenschappelijk onderzoek op GUGC wordt uitgevoerd in vijf onderzoekscentra, met name:

 • Centre for Biomedical Research
 • Centre for Environmental and Energy Research
 • Food Research Centre
 • Lab of Plant Growth Analysis
 • Center for Biotech Data Science

 

Om de onderzoeksactiviteiten op de GUGC-campus verder uit te bouwen en de onderzoekssamenwerking tussen de GUGC-campus en de UGent te bevorderen, worden sinds 2021 jaarlijks twee gezamenlijke UGent-GUGC-doctoraatsmandaten toegekend. Dit engagement wordt stilzwijgend verlengd zolang GUGC vzw het voorstel blijft mede-financieren.

Om in aanmerking te komen voor een BOF-doctoraatsmandaat met GUGC label dient aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan:

 • Er zijn (minstens) twee promotoren vereist, waarvan (minstens) één promotor die hoofdzakelijk actief is aan de UGent en één promotor die hoofdzakelijk actief is op de GUGC-campus in Zuid-Korea;
 • Het voorgestelde onderzoeksproject moet naast wetenschappelijke kwaliteit ook duidelijk een meerwaarde hebben voor de versterking van de samenwerking tussen GUGC-campus en de UGent
 • De doctoraatsstudent zal zijn/haar onderzoek deels (richtcijfer 2 jaar) uitvoeren aan de UGent en deels (richtcijfer 2 jaar) op de GUGC-campus in Zuid-Korea;

Indien er in 2021 minstens twee BOF-doctoraatsmandaten met GUGC label worden ingediend, die aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voldoen, dan worden sowieso de twee hoogst gerangschikte aanvragen toegekend.

Opgelet: BOF-doctoraatsmandaten met GUGC label doen geen afbreuk aan het recht van GUGC-professoren met aanstelling aan UGent om op te treden als enige promotor voor doctoraatsvoorstellen. Dergelijke voorstellen vallen niet onder de GUGC-gelabelde mandaten, maar worden als regulier mandaat zonder label beschouwd.

 • Indien u een  doctoraatsproject wenst uit te voeren in samenwerkingsverband met een promotor aan de UGent en een promotor aan de Ghent University Global Campus (zie pagina 5 van dit oproepdocument), gelieve dit aan te kruisen en de naam van de promotor aan de GUGC te vermelden.
 • Licht beknopt toe welke onderzoeksactiviteiten in het kader van uw doctoraatsonderzoek u zal uitvoeren tijdens uw verblijf aan de UGent (2 jaar) en tijdens uw verblijf aan de GUGC (2 jaar) (max. 0,5 blz.).
 • Licht toe waarom de samenwerking UGent - GUGC een meerwaarde betekent voor het doctoraat (max. 0,5 blz.).Voeg daarnaast in bijlage van de aanvraag een verklaring van uw promotor aan GUGC toe, waarbij deze bevestigt u te zullen begeleiden tijdens het doctoraatsonderzoek.