Basisuitrusting

Via deze oproep ondersteunt de UGent tweejaarlijks de aankoop van basisuitrusting met een maximale waarde van € 150.000 (BTW inclusief). Specifiek voor de alfa-faculteiten staat deze oproep ook open voor de verwerving en operationalisering van omvangrijke databestanden, bijv. gecommercialiseerde databanken, datacollectie via survey onderzoek of panelstudies.

* English version*

Startdatum en financiering

 • financiering: max. €150.000 (incl. BTW)
 • start financiering: 1 december 2020

Kenmerken

 • er wordt gemikt op een type basisuitrusting met een maximale waarde van € 150.000 (BTW incl.);
 • Specifiek voor de alfa-faculteiten staat deze oproep ook open voor de verwerving en operationalisering van omvangrijke databestanden, bijv. gecommercialiseerde databanken, datacollectie via survey onderzoek of panelstudies;
 • Een voorstel tot de aanschaf van basisuitrusting moet gezien worden in het kader van het belang van de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksgroep. Dit moet blijken uit het onderzoek dat de onderzoeksgroep de jongste jaren gedaan heeft, de wetenschappelijke output ervan en uit de kredieten die men verwerft.
 • De relevantie van de gevraagde basisuitrusting binnen de context en strategie van de onderzoeksgroep aan de UGent, waarbij de nadruk ligt op:
 1. Het basiskarakter van de gevraagde uitrusting: is de uitrusting is essentieel voor een onderzoeksgroep om output te realiseren?
 2. De meerwaarde van de basisuitrusting voor de UGent: rendement, brede beschikbaarheid van de uitrusting, etc..
 3. De inzet van de uitrusting in het kader van onderzoek/onderwijs/dienstverlening: er zal nauwgezet op worden toegezien dat de basisuitrusting hoofdzakelijk ingezet zal worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden en in mindere mate in het kader van onderwijsopdrachten en/of in het kader van dienstverlening.
 • Er dient minimum 1 prijsofferte te worden toegevoegd, indien van toepassing dienen ook parallelle aanvragen te worden toegevoegd

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag voor Basisuitrusting wordt ingediend door een promotor en 1 of meerdere (max. 3) copromotor(en).

Promotor (slechts één toegelaten)

 • De oproep is toegankelijk voor de volgende categorieën van promotoren die verbonden zijn aan de Universiteit Gent:
  • ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel,
  • ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
  • ofwel de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 • De promotor treedt op als enige budgethouder van de Grants Code verbonden aan het toegekende krediet voor de Basisuitrusting en als woordvoerder. De promotor draagt de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering..
 • Aan elke promotor wordt gevraagd om hun ORCID-ID op te geven.

Copromotoren (niet verplicht) (maximum 3 toegelaten)

 • Copromotoren zijn geen budgethouder van de Grants Code verbonden aan dit project.
 • De copromotor moet op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep:
  • een aanstelling hebben aan de UGent (inclusief “FWO postdoctorale onderzoekers” en “IWT onderzoeksmandaten”), het Universitair Ziekenhuis (UZ Gent), VIB Gent, IMEC Gent, iMinds Gent en/of Vlerick Leuven Gent Management School of aan één van de hogescholen uit de Associatie UGent en
  • beschikken over een doctoraat op proefschrift.
 • Het statuut van de copromotor (inclusief de aard en duur van hun aanstelling) dient gespecificeerd te worden op de invulformulieren, alsook dient duidelijk vermeld te worden  aan welke instelling de copromotor verbonden is.
 • Aan elke copromotor wordt gevraagd om een ORCID-ID op te geven.

Hoe aanvragen?

 • aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan . Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen
 • voorstellen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

Deadline

 • deadline: 4 juni 2020 om 23:59

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online: 11 november 2020

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden

Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.

Wetenschappelijk verslag

Uiterlijk twee jaar na ingebruikname moet een door de promotor ondertekend wetenschappelijk verslag ingediend worden omtrent het gebruik van de basisuitrusting voor onderzoeksdoeleinden. Dit verslag dient elektronisch bezorgd te worden via .