BOF-aanvraag 24J (rubriek 2): voorwaarden voor projectverantwoordelijken

Promotor

De promotor behoort tot één van de volgende categorieën:

 1. Zelfstandig Academisch Personeel
 2. Gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht
 3. Werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift
 4. Postdoctorale Odysseus-II Grant houders. Gelet op het UGent-overheadreglement dient er voor deze groep een ZAP-lid te worden aangeduid die mee verantwoordelijk / budgethouder is.

Indien het emeritaat van de promotor aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden aangeduid die het promotorschap op dat moment zal overnemen. 

De promotor heeft in 2021 en/of in 2022 als promotor-woordvoerder een FWO-project aangevraagd.

De promotor mag geen houder zijn van significante BOF-financiering, met name:

 1. Methusalem financiering: houders van Methusalemfinanciering komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.
 2. GOA-projecten: Hoofdpromotoren en promotoren van GOA-projecten met einddatum na 31 december 2024 komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.
 3. Interdisciplinaire onderzoeksprojecten: promotoren van een BOF Interdisciplinair Onderzoeksproject dat toegekend werd in 2022 (startdatum 1 oktober 2022) komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.
 4. 4-jarige onderzoeksprojecten: promotoren van een vierjarig BOF onderzoeksproject toegekend in 2021 (startdatum 1 oktober 2021) in het kader van de oproep 2-4 jarige projecten komen niet in aanmerking om een 2-4 jarig onderzoeksproject aan te vragen.

Een promotor mag slechts 1 enkele BOF-projectaanvraag indienen. Ook indien men promotor was van meerdere FWO-aanvragen, wordt slechts 1 enkele BOF-projectaanvraag toegestaan.

De promotor treedt op als enige budgethouder van de Grantcode en als woordvoerder. De promotor draagt de verantwoordelijkheid over de goede uitvoering en rapportering van het project.

Indien het emeritaat van de promotor aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden opgegeven die reeds voldoet aan de voorwaarden van het promotorschap.

Copromotor

De copromotor dient op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep:

 1. behoren tot 1 van de categorieën van de promotor of
 2. een aanstelling hebben aan de Universiteit Gent (inclusief FWO postdoctorale onderzoekers en VLAIO onderzoekers), het Universitair Ziekenhuis (UZ Gent), VIB Gent, IMEC Gent, en/of Vlerick Leuven Gent Management School, of aan 1 van de hogescholen uit de Associatie UGent en beschikken over een doctoraat op proefschrift of
 3. behoren tot de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die deel uitmaken van het integratiekader en beschikken over een doctoraat op proefschrift

Uitzondering: indien het emeritaat van de promotor aanvangt tijdens de looptijd van het project dient een copromotor te worden aangeduid die aan de voorwaarden van het promotorschap voldoet.

Copromotoren zijn geen budgethouder van de Grantcode van dit project. De copromotoren moeten, zoals blijkt uit de projectbeschrijving en de werkplanning, een reële coördinerende inbreng hebben in het project.

Een copromotor mag aan meer dan 1 BOF-projectaanvraag deelnemen. Het is toegestaan om als promotor deel te nemen aan een aanvraag en tegelijk als copromotor aan een andere aanvraag.

Het copromotorschap is niet verzoenbaar met een aanstelling ten laste van het project.