Voortgangsrapport

Het voortgangsrapport is een hulpmiddel om je vooruitgang tijdens je onderzoekstraject te monitoren. Het helpt je promotor en begeleidingscommissie om het werk te evalueren dat je hebt uitgevoerd alsook de richting die je aan je onderzoek hebt gegeven.

Tussen 1 april en 30 juni moeten alle doctoraatsstudenten hun jaarlijks voortgangsrapport uploaden en indienen. Een goedgekeurd voortgangsrapport is een noodzakelijke voorwaarde om het daaropvolgende academiejaar opnieuw in te schrijven voor de doctoraatsopleiding en voor het doctoraat. Op deze manier stel je een portfolio samen waarin je de onderzoekservaring die je hebt opgedaan tijdens je doctoraatsonderzoek en de prestaties die je hebt verricht, kan bundelen.

De enige uitzonderingen op deze regel zijn doctorandi die:

Het proefschrift verdedigen tijdens het huidige academiejaar (d.w.z. waarvan de publieke verdediging valt voor maandag 27 september 2021).  
Tijdens het academiejaar 2020-2021 het doctoraat hebben stopgezet of zullen stopzetten. Deze studenten worden sterk aanbevolen het doctoraat officieel stop te zetten (https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/administratie/wijzigen-of-stopzetten-doctoraat.htm).

Raadpleeg de technische richtlijnen en tips (Eng.) bij het indienen van dit voortgangsrapport.

Wanneer je voortgangsrapport is ingediend dient je promotor dit goed te keuren. Ook de Doctoral Schools Office zal nakijken of alle vereisten zijn vervuld.

Je krijgt een bericht via email wanneer je voortgangsrapport is goedgekeurd. Pas dan zal je via OASIS online kunnen herinschrijven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding.

Vergeet niet je herinschrijving voor het nieuwe academiejaar te volbrengen tussen vóór 1 oktober.

Gerelateerde inhoud