Gecombineerde doctorstitel voor een interdisciplinair doctoraat

Een gecombineerde doctorstitel voor een interdisciplinair doctoraat is enkel mogelijk voor combinaties van ten minste twee bestaande doctorstitels aan de UGent. Kandidaten hebben een promotor nodig binnen elke betrokken discipline, en de interdisciplinaire aard van het project moet gemotiveerd worden. Bij een succesvolle verdediging wordt de titel 'Doctor in de [discipline A] en in de [discipline B] toegekend.

Waarom?

Het is niet altijd makkelijk voor doctoraatsstudenten die interdisciplinair onderzoek doen om te kiezen voor welke bestaande doctorstitel ze willen gaan.
Een gecombineerde doctorstitel laat hen toe om minstens 2 bestaande doctorstitels (disciplines) te vatten in 1 interdisciplinaire titel. Doctoraatsstudenten die een interdisciplinair doctoraat aanvragen dienen te motiveren waarom de combinatie van doctorstitels die zij voorstellen een betere weerspiegeling is van hun onderzoek dan één van deze doctorstitels afzonderlijk.
Overweeg je een interdisciplinair doctoraat? Contacteer jointphd@ugent.be.

3 criteria voor interdisciplinariteit

Doctoraatsonderzoek moet aan de volgende criteria voldoen vooraleer het in aanmerking kan komen voor een interdisciplinair doctoraat:

 1. Het onderzoeksvoorstel omvat disciplines en expertise die voldoende ver uit elkaar liggen.
 2. De bijdrage van de expertise, kennis, en methodologieën die elke betrokken discipline toevoegt aan het onderzoek is gelijk verdeeld. Het onderzoek is geen combinatie van monodisciplinair onderzoekslijnen die elk onder begeleiding van een aparte onderzoeker staan. Geen van de betrokken disciplines is van onderschikt belang aan de andere.
 3. De resultaten van het interdisciplinair onderzoek dragen bij tot wetenschappelijke kennis in elk van de betrokken disciplines (of in een nieuwe discipline die de betrokken disciplines bijeenbrengt).
 4. Enkel combinaties van 2 of meer bestaande doctorstitels zijn mogelijk. Zowel combinaties binnen 1 faculteit, als combinaties tussen 2 of meer faculteiten zijn mogelijk.
 5. De aanvraag voor een interdisciplinair doctoraat wordt geïnitieerd door de doctoraatsstudent.
 6. Er moet per discipline minstens 1 promotor betrokken zijn die de aanvraag ondersteunt en goedkeurt.
 7. Elke aanvraag moet een geschreven motivering van de interdisciplinaire aard van het onderzoek bevatten.
 8. Elke faculteit die betrokken is bij het interdisciplinaire doctoraat moet de toestemming geven aan de doctoraatsstudent om zich in te schrijven voor de gecombineerde doctorstitel.
 9. Als er 2 of meer faculteiten betrokken zijn bij het interdisciplinaire doctoraat, dan wordt er een hoofdfaculteit aangeduid. Het is de verantwoordelijkheid van die faculteit om de andere faculteit(en) te informeren over eventuele wijzigingen aan de inschrijving voor de gecombineerde doctorstitel.
 10. Elke betrokken discipline wordt vertegenwoordigd in de examencommissie.
 11. Tijdens het doctoraatsexamen evalueert de examencommissie de interdisciplinaire aard van het proefschrift op basis van de 3 criteria voor interdisciplinair onderzoek zoals ze hierboven beschreven staan.

Voorwaarden

Meer informatie: Besluit inzake het toekennen van gecombineerde doctorstitels voor interdisciplinaire doctoraten

Diploma

Na een succesvolle verdediging ontvangt de student een diploma dat melding maakt wordt van de gecombineerde doctoraatstitel, de betrokken faculteit(en), en een verwijzing naar de interdisciplinaire examencommissie.

Het diploma supplement maakt vermelding van de betrokken disciplines en van de specificiteit van het doctoraatsexamen (interdisciplinaire evaluatie).

Procedure

 1. Stuur een email naar jointphd@ugent.be waarin staat dat je graag een interdisciplinair doctoraat wil doen.
 2. De coördinator zal je verdere instructies geven, en het formulier "aanvraag tot een interdisciplinair doctoraat" doorsturen.
 3. Vul het formulier in samen met je promotoren, en stuur het terug naar jointphd@ugent.be.
 4. Als de aanvraag goedgekeurd en getekend is, zal je gevraagd worden om het document op te halen bij de faculteit. Als er meer dan 1 faculteit betrokken is, dan zal dit bij de hoofdfaculteit zijn.
 5. Stuur het getekende formulier naar jointphd@ugent.be om ingeschreven te worden in het interdisciplinair doctoraat.

Contactinformatie

jointphd@ugent.be

Gerelateerde inhoud