Debat 'Op weg naar inclusieve evaluatievormen? De masterproef als casus.'

Voor wie
Medewerkers , Studenten
Wanneer
28-03-2023 van 17:00 tot 18:30
Waar
Personeelsruimte faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg, 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Facultaire commissie diversiteit en inclusie
Contact
Sabrina.Vandevelde@UGent.be
Website
https://lwintern.ugent.be/agenda/view/6163

Panelgesprek over de mogelijkheden van inclusievere evaluatievormen met verschillende betrokkenen, met masterproef als casus.

De facultaire commissie Diversiteit en Inclusie organiseert verschillende sofagesprekken rond inclusie. De masterproef vormt het centrale topic van het tweede sofagesprek.

De masterproef vormt binnen de masteropleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte het sluitstuk van de opleiding. In lijn met de heersende schrijfcultuur binnen een universitaire context wordt van studenten verwacht om via een schriftelijke neerslag aan te tonen dat ze de nodige competenties bezitten om een onderzoek uit te voeren binnen een bepaald studiegebied. Maar kan dit enkel via een geschreven werkstuk? Zijn er geen andere formats mogelijk om deze competenties te bewijzen? Formats die inclusiever zijn? Past een louter schriftelijk werkstuk nog in de multimediale wereld waarin we leven?

Tijdens dit tweede sofagesprek vertellen twee masterstudenten hoe en waarom hun masterproef het format van een podcast en website aannam en gaan we hierover in gesprek met promotoren en beleidsmedewerkers.

Registreer online