A model-based integrated approach to support the control of barley yellow dwarf virus in Flanders

Promovendus/a
Van den Eynde, Renik
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Plant en Gewas
Curriculum
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde (2017, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: landbouw
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Geert Haesaert, BW21 - Prof. dr. ir. Thomas Van Leeuwen, BW21
Examencommissie
Prof. dr. ir. Kris Verheyen (Voorzitter), BW20 - Prof. dr. ir. Luc Tirry (Secretaris), BW21 - Prof. dr. Anne Legrève, Université Catholique de Louvain - Dr. ir. Sofie Landschoot, BW21 - Dr. ir. Kris De Jonghe, ILVO

Praktisch

Datum
Vrijdag 17 maart 2023, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent